УВАГА! ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ВИСОКОГО РІВНЯ КЛАСУ V!

Версія для друкуВерсія для друку

УВАГА! ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ВИСОКОГО РІВНЯ КЛАСУ V!

Лубенська районна державна адміністрація доводить до відома громадян, що в період 28-31 серпня 2018 року по всій території Полтавської області утримується надзвичайний V - класу рівень пожежної небезпеки згідно повідомлення Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

У зв'язку з вищевикладеним нагадуємо правила пожежної безпеки в лісах України, які затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України № 278 від 27.12.2004 р.

 

Правила пожежної безпеки в лісах України

Затверджено наказом

Державного комітету лісового господарства України № 278 від 27.12.2004р.

 

3. Протипожежні вимоги на території лісового фонду України 

     3.1. Загальні протипожежні вимоги

     Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

     3.1.1. Розведення  багать  у  лісі  (крім тих, що пов'язані з
технологічними  вимогами  лісогосподарських  заходів  у спеціально
передбачених для цього місцях).

     3.1.2. Заїзд  на  територію  лісового  фонду (крім транзитних
шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих,
що використовуються для лісогосподарської мети.

     3.1.3. Відвідування  населенням  хвойних  насаджень  при 5-му
класі   пожежної  небезпеки  (надзвичайна  небезпека)  за  умовами
погоди.

     3.1.4. Палити,  кидати  у лісі непогашені сірники, недопалки,
витрушувати  з  люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для
цієї мети.

     3.1.5.  Залишати  у  непередбачених  для  цього  місцях  лісу
обмащене,  просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими
речовинами ганчір'я тощо.

     3.1.6. Заправляти  пальним у лісі паливні баки під час роботи
двигуна.

     3.1.7. Експлуатувати  машини  та  інші механізми з несправною
паливною та іскрогасною системою.

     3.1.8. Палити  або  користуватися  відкритим  вогнем  під час
проведення  робіт  з  паливно-мастильними матеріалами (переливання
пального, заправлення двигунів тощо).

     3.1.9.  Використовувати  на  полюванні  пижі,  виготовлені  з
горючих або здатних тліти матеріалів.

     Підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх
діяльності, форм власності) та громадянам забороняється:

     3.1.10. Розміщувати  ближче  ніж  за 100 м від стіни хвойного
лісу,  50 м - мішаного, 20 м - листяного склади паливно-мастильних
та    інших    горючих   матеріалів,   автозаправні   станції   та
вогненебезпечні   виробництва,   смітники,   житлові  і  виробничі
приміщення  (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.4-1-94, ДБН
360-92* тощо).

     У випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення названих
об'єктів   від   стіни  лісу  здійснювати  додаткове  протипожежне
облаштування цих об'єктів.

     3.1.11. Випалювати  траву  та  інші рослинні рештки на землях
лісового   фонду,   а   також  на  інших  земельних  ділянках,  що
безпосередньо   примикають   до   лісу  (у  тому  числі  проводити
сільськогосподарські пали).

     3.1.12. Залишати  під  час  будівництва  доріг, газопроводів,
нафтопроводів, мереж електропередачі, зв'язку, радіофікації, інших
комунікацій та об'єктів деревні залишки і горючі матеріали.

     3.1.13. Звалювати  та спалювати у лісових насадженнях сміття,
будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

     3.1.14.  Здійснювати  у  лісі  без  узгодження  з  постійними
лісокористувачами   роботи  з  використанням  вибухових  та  інших
горючих речовин.

     3.2.  Протипожежні  вимоги  до  місць  спалювання  порубкових
решток від заготовки лісу і весняного доочищення місць рубок

     3.2.1.  Місця спалювання порубкових решток від заготовки лісу
і  весняного  доочищення місць рубок (далі - місця спалювання), що
пов'язані з технологічними умовами лісогосподарського виробництва,
можуть бути:

     постійними, які організовуються на верхніх складах;

     тимчасовими, коли  вогневі  роботи   проводяться   в   місцях
проведення    лісогосподарських   заходів:   лісосіки   суцільних,
вибіркових, поступових рубок тощо.

     3.2.2.  Постійні   місця  спалювання  визначаються  наказами,
розпорядженнями керівника лісогосподарського підприємства.

     3.2.3. Керівник  підприємства  чи структурного підрозділу, де
проводяться  вогневі  роботи  на  тимчасових  місцях, зобов'язаний
оформити наряд-допуск на спалювання порубкових решток (додаток 3).
Усі    наряди-допуски    реєструються    в    журналі   реєстрації
нарядів-допусків на спалювання порубкових решток (додаток 4).

     Наряди-допуски повинні бути узгоджені з начальниками  ЛПС  на
початку виконання робіт з установленням контролю з боку ЛПС.

     3.2.4. Місця спалювання (майданчики для спалювання порубкових
решток) повинні бути відведені на відстані не менше 25 м від стіни
лісу,  окремо ростучих дерев і молодняку.  Уся  територія  навколо
майданчика для спалювання порубкових решток в радіусі 25 м повинна
бути  очищена  від  наземних   горючих   матеріалів   і   обмежена
мінералізованою смугою шириною 2,8 м.

     3.2.5. Протягом   пожежонебезпечного    періоду    спалювання
порубкових  решток  виконується  тільки  у  безвітряну  або дощову
погоду під наглядом  спеціально  призначених  осіб.  У  посушливий
період (10 і більше днів без дощу) спалювання порубкових решток не
дозволяється.

     3.2.6. Місця  спалювання  повинні  бути  оснащені  первинними
засобами пожежогасіння (лопати,  сокири,  граблі,  бідони з водою,
кухлі для води).

     Найменування протипожежного     обладнання     та     засобів
пожежогасіння,  їх кількість, якими повинно бути забезпечено місце
робіт, наведені в нормах забезпечення протипожежним обладнанням та
засобами  гасіння  лісових  пожеж  пунктів  зосередження пожежного
інвентарю на лісосічних роботах (додаток 5).

 

Наверх ↑