Зразки документів

Версія для друкуВерсія для друку

Додаток 1

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації

 

        Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться ___________ 2019 року, візьме уповноважений представник ________________________ (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) .

        Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при _________________, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

        Повна назва ІГС (організації, спілки, тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах з формування складу громадської ради.

        До заяви додаються:

1. Рішення керівника ІГС (організації, спілки, тощо) (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Копії документів про легалізацію ІГС (організації, спілки , тощо).

3. Інформація про результати діяльності ІГС (організації, спілки, тощо) протягом 2017-2018 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (організації, спілки,

тощо) (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5. Біографічна довідка кандидата на членство в громадській раді (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

6. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

(повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

7. Згода на збір та обробку персональних даних.

 

Підпис                                         Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Зразок витягу з протоколу засідання правління

(ради, зборів тощо) інституту громадянського суспільства

 

Витяг із протоколу

засідання правління районної  громадської організації «Назва»

____ ____________ 2018 року                                  №___

м. Лубни

 

Присутні:

Порядок денний: Про участь представника організації в установчих зборах з формування складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації ________________ .

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: ___________________

Термін: до ________________ 2018 року.

 

Головуючий  ________________

 

Секретар       ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює Голова правління Лубенської районної громадської

                організації __________________ (назва)

Громадянство громадянка України

Число, місяць і рік народження 03.06.1966 р.

Місце народження Україна, м. Полтава

Освіта закінчена вища‚ Полтавський державний педагогічний

інститут ім. М.Короленка, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання    не має

Володіння мовами українська, російська

Нагороди, почесні звання не має

Досвід роботи у виборних органах депутат Лубенської  районної ради (роки).

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

З 10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи № 3, м. Полтава

З 09.1984 до 07.1989 студентка Полтавського державного педагогічного

інституту ім. М.Короленка

З 07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 6 м. Полтави

З 09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала

З 02.1999 до т. ч. голова правління ______________ (назва).

 

Д о д а т к о в а      і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС з 1995 по 1999 р. член ______ (назва)

Контактна інформація

м. Полтава, вул. Фрунзе,243, к. 11, тел.: 05322-2-7045, e-mail: ________

Можливий напрямок роботи

у громадській раді                комісія з питань регуляторної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Інформація про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом 2017 – 2018_ років

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                   Підпис                              Ініціали, Прізвище

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, __________________________________________________ , __________________року народження, паспорт _____________________шляхом підписання цього тексту, надаю згоду державним службовцям Лубенської районної державної адміністрації на обробку моїх персональних даних, щодо моєї діяльності в роботі громадської ради, у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних, з метою ведення діловодства, підготовки, відповідно до вимог законодавства, для подання статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань членства в громадській раді при Лубенській райдержадміністрації, а також при роботі з внутрішніми документами громадської ради при Лубенській райдержадміністрації (замовлення, виготовлення і видачі посвідчення члена громадської ради при Лубенській районній державній адміністрації, тому подібне).

 

Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, задіяним в діяльності громадської ради при Лубенській райдержадміністрації по погодженню, та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

«__» ___________2018 р.

 

__________________

 

 

 

Наверх ↑