Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Версія для друкуВерсія для друку

Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕМОГА» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для наступних промислових майданчиків: Ферма № 2 та Свино-товарна ферма.

1. Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕМОГА» (СТОВ «ПЕРЕМОГА»). 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 03770477.

3. Місцезнадження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта  господарювання: 37112, Полтавська обл., Лубенський (Чорнухинський) р-н, с. Гільці,  тел.: 05340-5-35-35, (050) 933-98-38, e-mail: stov.peremoga@gmail.com.

4. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 

  • Ферма № 2: 37112, Полтавська обл., Лубенський (Чорнухинський) р-н, с. Гільці.
  • Свино-товарна ферма: 37112, Полтавська обл., Лубенський (Чорнухинський) р-н, с. Гільці.

5. Мета отримання дозволу: отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: об’єкт не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

Ферма № 2: На промисловому майданчику розташовано 2 корівники з максимальною потужністю утримання великої рогатої худоби в корівнику №1 – 150 голів телят, а в корівнику №2 – на 200 голів телят.

У господарстві впроваджена безприв’язна технологія утримання тварин на глибокій солом’яній підстилці, у літній період (з травня по жовтень) – на відкритих майданчиках для вигулу ВРХ, в зимовий період (з жовтня по травень) – у корівниках. Викиди метану, аміаку, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (пилу хутряного), вуглецю діоксиду, сірководню, диметиламіну, пропіонового альдегіду, капронової кислоти, метилмеркаптану, диметилсульфіду, фенолу, мікроорганізмів в атмосферне повітря здійснюються безпосередньо від великої рогатої худоби при кишковій ферментації та при операціях прибирання, зберігання і використання гною.

Свино-товарна ферма: На промисловому майданчику розташовано 2 свинарники з максимальна потужність утримання свиней у кожному з свинарників – 1000 голів.

На свинофермі передбачена закрита, безвигульна система утримання тварин. Спосіб утримання тварин – напольно-станковий на глибокій солом’яній підстилці. Поросята розводяться у маточному свинарнику, та переводяться на відгодівлю до відгодівельного. Після дорощування та відгодівлі до ваги 105-110 кг тварини реалізовуються кінцевому споживачу живою вагою для забою на м'ясо-переробні підприємства. Викиди аміаку, пилу хутра, сірководню, метилмеркаптану, метану в атмосферне повітря здійснюються безпосередньо від тварин при кишковій ферментації та під час прибирання, зберігання, використання гною.

8. Відомості щодо видів та обсягів викидів:

Ферма № 2: від джерел викиду в атмосферне повітря здійснюються викиди метану – 21 т/рік, аміаку – 0,383 т/рік, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом –0,1125 т/рік, вуглецю діоксиду – 213,7363 т/рік, сірководню – 0,0241т/рік, диметиламіну –0,15 т/рік, пропіонового альдегіду – 0,0187 т/рік, капронової кислоти – 0,0187 т/рік, метил меркаптану – 0,0024 т/рік, диметилсульфіду – 0,0054 т/рік, фенолу – 0,0024 т/рік, мікроорганізмів – 348,728 *109 клітин/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 235,4535 т/рік та 348,728 *109 клітин/рік мікроорганізмів.

Свино-товарна ферма: від джерел викиду в атмосферне повітря здійснюються викиди метану – 17 т/рік, аміаку – 21,4272 т/рік, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,5142 т/рік, сірководню – 9,428 т/рік, диметиламіну – 0,3428 т/рік, пропіонового альдегіду – 0,0772 т/рік, капронової кислоти – 0,0428 т/рік, метил меркаптану – 0,857 т/рік, диметилсульфіду – 0,0858 т/рік, фенолу – 0,0128 т/рік, мікроорганізмів – 13284,86*1010 клітин/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 49,7878 т/рік та 13284,86*1010 клітин/рік мікроорганізмів.

9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до п 1.6 та Додатку №3 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України № 108 від 09.03.2006 р. не передбачаються, оскільки На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: нові заходи відповідно до табл..10.1 Додатку №10 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України № 108 від 09.03.2006 р. не передбачаються.

11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, оскільки природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст..10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству, а саме вимогам Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про охорону навколишнього середовища», Наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу Мінекоресурсів України № 177 від 10.05.2002 р.

13. Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Полтавська ОВА (36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 45, тел. (0532) 56-17-18).

14. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

Наверх ↑