ПАСПОРТ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ЛУБЕНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ станом на 01.01.2022 року

Версія для друкуВерсія для друку

ПАСПОРТ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ЛУБЕНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

станом на 01.01.2022 року

 

Індекси

 

Назви розділів і показників

 

Один.

виміру

Архівні відділи райдержадмініст-рацій та міських рад

Пояснення

1

2

3

4

5

1.

Приміщення

 

 

 

1.1

Кількість приміщень

             спеціально збудованих

пристосованих

 

будівля

будівля

 

-

7

 

1.2

Кількість приміщень, які забезпечено позавідомчою охороною

будівля

 

3

 

1.3

Кількість приміщень, які обладнано охоронною сигналізацією

                            всього

                            підключено до ЦП

 

 

 

будівля

будівля

 

 

 

7

5

 

1.4

Кількість приміщень, які обладнано протипожежною сигналізацією

                            всього

                            підключено до ЦП

 

 

 

будівля

будівля

 

 

 

7

3

 

1.5

Об’єм архівосховища

                  спеціально збудованих

                    пристосованих

 

куб. м

куб. м

-

1 269,47

 

1.6

Площа архівосховищ

                  спеціально збудованих

                    пристосованих

 

кв. м

кв. м

 

-

392,6

 

1.8

Місткість приміщень

 

 

 

 

                  спеціально збудованих

   пристосованих

од. зб

од. зб.

-

183 160

 

1.9

Кількість сховищ у будівлях

                 спеціально збудованих

      пристосованих

 

сховища

сховища

 

-

16

 

1.10

Кількість сховищ. які обладнано

               охоронною сигналізацією

      протипожежною сигналізацією

 

 

 

сховища

сховища

 

7

12

 

1.11

Кількість сховищ. в яких встановлено автоматичні системи пожежогасіння

сховища

-

 

1.12

Кількість сховищ. в яких працює система кондиціювання повітря

сховища

-

 

1.13

 

 

 

Загальна протяжність стелажного обладнання

у т.ч. дерев’яних

 

 

пог. м.

пог. м.

 

 

1 342,6

824,6

 

1.13.1

Ступінь заповнення стелажного обладнання

відсоток

 

 

1.14

Робочі приміщення

кількість кімнат

площа

 

кімната

кв. м.

 

7

111,8

 

1.15

Читальний зал (кількість кімнат)

площа

кількість місць

кімната

кв. м.

місце

-

 

1.17

Форма власності на приміщення

державна

комунальна

 

будівля

будівля

 

1

6

 

 

1.18

Орендовано  приміщень

                        кількість

                        площа

 

будівля

кв. м.

 

7

504,4

 

2.

Види й обсяг документів

 

 

 

2.1.

Документи з паперовою основою

 

 

 

2.1.1

Управлінські документи

 

 

 

2.1.1.1

Фондів всього

у т.ч. періоду незалежності

фонд

фонд

587

184

 

2.1.1.2

Одиниць зберігання всього

у т.ч. періоду незалежності

од.  зб.

од. зб.

126 369

14 597

 

2.1.1.3

Одиниць зберігання, внесених до описів усього

у т.ч. періоду незалежності

од. зб.

од. зб.

126 369

14 597

 

2.1.1.4

Закартоновано одиниць зберігання

 

од. зб.

126 369

 

2.1.2

Документи особового походження

 

 

 

2.1.2.1

Фондів усього

у т.ч. періоду незалежності

фонд

фонд

3

-

 

2.1.2.2

Одиниць зберігання всього

у т.ч. періоду незалежності

од. зб.

од. зб.

51

-

 

2.1.2.3

Одиниць зберігання, внесених до описів усього

у т.ч. періоду незалежності

 

од. зб.

од. зб.

 

51

-

 

2.1.2.4

Закартоновано одиниць зберігання

од. зб.

51

 

2. 2

Кінодокументи

 

 

 

2.2.1

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

од. обл.

од. обл.

 

 

2.2.2

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

од. зб.

-

 

2. 3

Фотодокументи

 

 

 

2.3.1

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

од. зб.

од. зб.

16

16

 

 

фотоальбомів

од. зб.

-

 

2.4

Фонодокументи

 

 

 

2.4.1

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до описів

од. обл.

од. обл.

-

 

2.4.2

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

од. зб.

од. зб.

-

 

 

грамофонних звукозаписів

з них внесених до описів

од. зб.

од. зб.

-

 

2.5

Відеодокументи

 

 

 

2.5.1

Одиниць обліку всього

в т.ч. внесених до книг описів

од. обл.

од. обл.

-

 

2.5.2

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

од. зб.

од. зб.

-

 

3

Документи з особового складу

 

 

 

 

 

Одиниць зберігання всього

в т.ч. внесених до описів

 

од. зб.

од. зб.

-

 

4

Кількість і стан довідкового апарату

 

 

 

 

4.1

Описів на документи всього

з них у друкованому вигляді

у тому числі на:

опис

опис

802

802

 

4.1.1

Управлінську документацію

всього

з них у друкованому вигляді

опис

опис

798

798

 

3.1.2

Документи особового походження

всього

з них у друкованому вигляді

опис

опис

3

3

 

4.1.4

Кінодокументи

всього

з них у друкованому вигляді

опис

опис

-

 

4.1.5

Фотодокументи

всього

з них у друкованому вигляді

опис

опис

1

1

 

4.1.6

Фонодокументи

всього

з них у друкованому вигляді

опис

опис

-

 

4.1.7

Відеодокументи

всього

з них у друкованому вигляді

опис

опис

-

 

4.2

Карток всього

картка

16 132

 

4.2.1

у тому числі:

Тематичних усього

 

картка

 

16 132

 

4.2.1.1

у тому числі на:

Управлінську документацію всього

 

 

картка

 

16 132

 

4.3

Пройшли тематичне розроблення фондів всього

одиниць зберігання

 

фонд

од. зб.

11

1 097

 

 

4.3.1

 У тому числі:   

Управлінської документації

фондів

одиниць зберігання

 

 

 

фонд

од. зб.

5

583

 

 

Створення фонду користування на:

 

-

 

 

документи з паперовим носієм (цифрові копії)

кадри

од. зб.

-

 

5

Кількість видань у фондах науково-довідкової бібліотеки архіву

 

 

 

5.1

Книг і брошур усього

в т.ч. заінвентаризовано

од.

од.

126

126

 

5.2

Журналів:

 

 

 

5.2.1

Річних комплектів журналів

комп.

10

 

5.2.2

Номерів журналів

в т.ч. заінвентаризовано

од.

од.

-

 

5.3

Річних підшивок газет усього

в т.ч. заінвентаризовано

 

підшивка

підшивка

54

54

 

6

Кадри

 

 

 

6.1

Штатна чисельність бюджетних працівників

у т.ч. кількість вакантних посад

 

од.

од.

7

-

 

6.1.1

Держслужбовців

особа

6

 

6.2

Чисельність працівників госпрозрахункових підрозділів

 

особа

-

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А    З А П И С К А

до Паспорта архівного відділу Лубенської райдержадміністрації

на 1 січня 2022 року

 

1.1

Станом на 01.01.202 року архівний відділ був укрупнений у ході ліквідації п'яти районів, які увійшли до складу Лубенського району і відповідно п’яти архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій. Віддалені робочі місця розташовані у пристосованих приміщеннях.

У 2021 році додаткові приміщення для архівного відділу не виділялися. Віддаленому робочому місцю у Гребінці замінили приміщення меншою площею.

Станом на 01.01.2022 року за архівним відділом закріплено 7 приміщень, загальною площею 392,6 кв. м, об’ємом 1 269,47 куб м, місткістю 183 160 од. зб.

 

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

 

Станом на 01.01.2021 протяжність стелажного обладнання архівного відділу складала 278,6 пог. м.

Упродовж року архівний відділ у результаті укрупнення і передавання стелажного обладнання п’яти ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій збільшив протяжність стелажного обладнання.

Станом на 01.01.2022 протяжність стелажного обладнання складає 1 342,6 пог. м, у т.ч. дерев’яних полиць – 824,6 пог. м.

Станом на 01.01.202 кількість робочих кімнат – 1, її площа  – 16,7  кв. м.

Упродовж року архівному відділу передані робочі кімнати п’яти ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій.

Станом на 01.01.2022 кількість робочих кімнат  – 7, їх загальна площа – 111,8 кв. м.

2.1.1.1

Станом на 01.01.2021 року в архівному відділі зберігалося 116 фондів, із них  39 – періоду незалежності.

 Упродовж року до архівного відділу було передано 462 фонди ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій.

Також надійшло у 2021 році 9 нових фондів періоду незалежності. 

Станом на 01.01.2022 року в архівному відділі райдержадміністрації зберігається  587 фондів, із них 184 – періоду незалежності.

2.1.1.2

Станом на 01.01.2021 року в архівному відділі на обліку перебувало 26 295 одиниць зберігання управлінської документації, 2 133 – періоду незалежності.

Упродовж року архівний відділ прийняв на зберігання документи ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій у кількості 91 929 одиниць зберігання, у тому числі періоду незалежності – 10 865 од. зб.

      Прийнято у 2021 році 8 145 одиниць зберігання управлінської документації, у тому числі 1 599 одиниць зберігання періоду незалежності.

Станом на 01.01. 2022 в на обліку перебуває  126 369 одиниць зберігання, у тому числі періоду незалежності – 14 395.

2.1.1.3

2.1.1.4

Станом на 01.01.2021 до описів внесено 118 224 од. зб., у тому числі 12 998 од. зб. періоду незалежності. 

Протягом року до описів внесено 8 145 од. зб., у тому числі 1 599  од. зб. - періоду незалежності.

Станом на 01.01.2022 року до описів внесено   126 369 од. зб., у тому числі 14 395 од. зб. – періоду незалежності. 

Управлінські документи в архівних установах у кількості 126 369 одиниць закартоновані.

2.1.2.1

2.1.2.2

  Станом на 01.01. 2021 року  в архівному відділі після передавання документів ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій було 3 фонди, 51 одиниця зберігання особового походження.

Станом на 01.01.2022 року кількість фондів та одиниць зберігання особового походження не змінилася, оскільки документи особового походження на зберігання не надходили. Справи внесені до описів та закартоновані

4

Документи з особового складу (з кадрових питань) на зберігання не надходять. Ці документи приймають трудові архіви Лубенського району.

5.1

Станом на 01.01.2021 в архівному відділі загальна кількість описів – 150, із них 149 – на управлінську документацію, 1 опис – на фотодокументи.

Упродовж року до архівного відділу передано 626 описів справ ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій, у тому числі на  управлінську документацію – 623 описи,  на документи особового походження –  3 описи.

У результаті приймання на зберігання за  26-ма новими описами справ управлінської документації кількість описів збільшилась.

Кількість описів на документи особового походження та фотодокументи не змінилась.

Станом на 01.01.2022 загальна кількість описів в архівних відділах (секторах) райдержадміністрацій – 802, у тому числі на  управлінську документацію – 798 описів,  на документи особового походження – 3, на фотодокументи - 1.

Усі описи - у друкованому вигляді.

5.2 

Станом на 01.01.20122 налічувалося після передавання документів ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій 16 132 тематичних картки на управлінську документацію.

Упродовж рок каталогізація не проводилась. 

6.1

6.2

6.3

Станом на 01.01.2022 після передавання документів, книг, журналів та газет ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій в архівному відділі Лубенської райдержадміністрації зберігається 126 одиниць книг та брошур, 10 річних комплекти журналів, 54 підшивки газет.

Усі книги, брошури та газети заінвентаризовані. 

7.1

7.1.1

7.2

Станом на 01.01.2021 в архівному відділі штатна чисельність працівників складала 2 одиниці.

Упродовж року штатна чисельність працівників збільшилась на 5 одиниць за рахунок приєднання ліквідованих архівних відділів Гребінківської, Оржицької, Пирятинської, Хорольської та Чорнухинської райдержадміністрацій та створення у колишніх районах віддалених робочих місць. 

Станом на 01.01.2022 штатна чисельність бюджетних працівників складає 7 одиниць.  

 

Наверх ↑