Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

Версія для друкуВерсія для друку

Порядок

організації та проведення особистого прийому громадян у районній державній адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян у райдержадміністрації.

 

2. Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації проводиться згідно із затвердженим графіком в установлені дні з 8.00 до 12.00 год. у приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м. Лубни, пл. ак. Бекетова, 19.

Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється у визначені дні та години, згідно з графіком та в порядку визначеному керівниками цих установ.

Головою райдержадміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни.

 

3. Інформація про порядок і графік особистого прийому керівництвом райдержадміністрації публікується в громадсько-політичній газеті «Лубенщина», розміщується у фойє адміністративного будинку райдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.

 

4. Під час запису громадян на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, здійснюється запис на особистий прийом або надаються відповідні роз’яснення стосовно шляхів подальшого вирішення.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються змісту його звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

 

5. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

Не розглядаються повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті або надано заявнику аргументоване роз’яснення згідно з чинним законодавством.

 

6. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

 

7. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

 

8. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі інших законних представників не допускаються.

 

9. У разі, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через складність і необхідність подальшого вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти суть звернення у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за бажанням).

 

10. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у загальному відділі апарату райдержадміністрації (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»);

стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»);

які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України «Про звернення громадян»);

звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них не прийнято;

при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України «Про звернення громадян»);

при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідний працівник свої подальші дії погоджує з керівником апарату райдержадміністрації.

 

11. Секретар керівника забезпечує:

позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули з інших областей та районів області;

у заявника можуть витребувані його документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа, згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян», має бути підставою для відмови у прийомі.

 

12. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

 

13. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає у цьому допомогу (дає адресу, номер телефону тощо).

 

14. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348          (із внесеними змінами).

 

 

 

Наверх ↑