Звіт за 2019 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Відповідно до Основних правил роботи державних архівів України, схвалених колегією Держкомархіву України 03.02.2004, надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб здійснюється шляхом складання і надсилання інформаційного документа будь-якого виду, за запитами фізичних осіб – видавання або надсилання архівної довідки, архівних копій та архівних витягів.

За 2019 рік архівним відділом видано 249 довідок ( в 2019 році -210), з яких:

-  57 довідок соціально – правового характеру (зокрема, про підтвердження трудового стажу, обрання депутатом);

- 41 довідок - тематичного характеру (про утворення, закриття, передачу, реорганізацію, зміну назви установ чи підприємств, про найменування (перейменування) вулиць населених пунктів району);

- 151 - майнового характеру (надання дозволу на будівництво, перебудову будинків; про землекористування, а саме: надання, вилучення, переоформлення, дозвіл на приватизацію).

         В порівнянні за період січень – лютий  2019 року надійшло на розгляд до архівного відділу 62 запити, за січень – лютий 2020 року 63 запити.

Всі 249 запитів розглянуті, опрацьовані та направлені відповіді, з яких 234 мають позитивний результат, тобто у наявних документах було знайдено підтвердження того чи іншого факту і підготовлено відповідну архівну довідку, копію чи архівний витяг.

У 2019 році 23 % запитів стосувалися підтвердження трудового стажу,   61 % (в 2018 році 41%) -  права власності на землю та житло, решта запитів була про ліквідацію, перейменування чи реорганізації  підприємств, розмір встановленого мінімуму вихододнів в колгоспах та колективних сільськогосподарських підприємствах, про статус депутата районної ради та інше.

         З 57 запитів про підтвердження трудового стажу 48 запитів стосувалися призначення пенсій на пільгових умовах, а саме: підтвердження пільгового стажу доярок, трактористів, зварювальників та інших професій.

Наверх ↑