ЗВІТ ЗА 2020 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

    Відповідно до Основних правил роботи державних архівів України, схвалених колегією Держкомархіву України 03.02.2004, надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб здійснюється шляхом складання і надсилання інформаційного документа будь-якого виду, за запитами фізичних осіб – видавання або надсилання архівної довідки, архівних копій та архівних витягів.

 

   За 2020 рік архівним відділом видано 214 довідок ( в 2019 році -249), з яких:

 

   -56 довідок соціально – правового характеру (зокрема, про підтвердження трудового стажу, обрання депутатом);

 

   -38 довідок - тематичного характеру (про утворення, закриття, передачу, реорганізацію, зміну назви установ чи підприємств, про найменування (перейменування) вулиць населених пунктів району);

 

   -120 - майнового характеру (надання дозволу на будівництво, перебудову будинків; про землекористування, а саме: надання, вилучення, переоформлення, дозвіл на приватизацію).

   Всі 214 запитів розглянуті, опрацьовані та направлені відповіді, з яких 244 мають позитивний результат, тобто у наявних документах було знайдено підтвердження того чи іншого факту і підготовлено відповідну архівну довідку, копію чи архівний витяг.

   У 2020 році 23 % запитів стосувалися підтвердження трудового стажу,   61 % (в 2019 році 41%) -  права власності на землю та житло, решта запитів була про ліквідацію, перейменування чи реорганізації  підприємств, розмір встановленого мінімуму вихододнів в колгоспах та колективних сільськогосподарських підприємствах, про статус депутата районної ради та інше.

   З 56 запитів про підтвердження трудового стажу 47 запитів стосувалися призначення пенсій на пільгових умовах, а саме: підтвердження пільгового стажу доярок, трактористів, зварювальників та інших професій.

Наверх ↑