АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЛУБЕНСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2017 РІК

Версія для друкуВерсія для друку
Антикорупційна робота в районній державній адміністрації проводиться відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», рішень Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
Протягом 2017 року забезпечено виконання антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 лютого 2017 року № 110.
 
З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 7 червня 2017 року № 228 «Про затвердження програми щодо запобігання та протидії корупції» та 12 червня 2017року програма доведена до працівників райдержадміністрації на щотижневій нараді у голови райдержадміністрації.
 
Районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо реалізації принципів прозорої діяльності органу державної влади. Зокрема, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації забезпечено:
 
 розміщення проектів нормативно-правових актів;
 
оприлюднення звітів про виконання місцевих бюджетів району та районного бюджету;
 
 висвітлення інформації щодо діяльності органу влади.
 
Систематично з державними службовцями районної державної адміністрації проводяться наради-навчання стосовно дотримання антикорупційного законодавства. В 2017 році проведено 32 таких заходи. Також проводились роз’яснення, щодо заповнення електронних декларацій та відповідальності щодо їх неподання чи несвоєчасного подання.
 
Станом на 01.05.2017 року в результаті проведення перевірки публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій встановлено, що один  державний службовець структурного підрозділу районної державної адміністрації не подав щорічну декларацію відповідно до вимог чинного законодавства, про що подано відповідне повідомлення до НАЗК. Також перевірено декларації 2 державних службовців. За результатами перевірки виявлено 1 особу, яка не подала декларацію після звільнення і 1 особу в якої було виявлено подання недостовірних відомостей про що у встановлені строки повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.  За звітний
 
період повідомлень щодо притягнення до відповідальності працівників райдержадміністрації не надходило.
 
 
 
                                                        2
 
В листопаді 2017 року представниками районної державної адміністрації прийнято участь у семінарі-тренінгу на тему «Конфлікт інтересів: треба знати!», який було організовано працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
Робота з профілактики та запобігання корупції серед державних службовців райдержадміністрації протягом 2017 року проводилась відповідно до програми «Про затвердження програми щодо запобігання та протидії корупції» затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.06.2017 №228 та були вжиті наступні заходи.
 
8 серпня 2017 р проведено семінар –нараду із керівниками дошкільних закладів Лубенського району на тему «Корупція як суспільне соціально-політичне явище: сутність ,особливості прояву та шляхи подолання»;
 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.09.2017 №360 визначено завідувача юридичного сектору райдержадміністрації  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах (без права юридичної особи) райдержадміністрації;
 
розроблено та доведено до членів конкурсної комісії Пам’ятку про порядок дій у разі виявлення конфлікту інтересів з кандидатом на посаду;
 
28 вересня 2017 проведено семінар-нараду із керівниками шкіл Лубенського району на тему «Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій при його виявленні. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;
 
проводилась роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів його врегулювання і усунення;
 
11 грудня 2017 на нараді у голови Лубенської райдержадміністрації розглянуто питання на тему «Про особливості електронного декларування. Заповнення електронних декларацій посадовими особами райдержадміністрації».
 
Відповідно до статей 25 і 27  Закону України «Про запобігання корупції», ведеться постійна робота щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб працівників райдержадміністрації.
 
В районі проводиться  робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:
 
 головою райдержадміністрації затверджені графіки роботи «гарячої» телефонної лінії за участю заступників голови райдержадміністрації, прямі
 
телефонні лінії голови райдержадміністрації та постійно діючі прямі телефонні лінії в органах виконавчої влади. На інформаційному стенді райдержадміністрації розміщені відомості про номери телефонів, адресу офіційного веб-сайту райдержадміністрації;
 
 в повсякденній діяльності реалізується комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із
 
 
 
 
 
                                                                  3
 
положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади;
 
 на веб-сторонці райдержадміністрації оприлюднені матеріали методично-консультаційного змісту, які регламентують порядок надання адміністративних послуг громадянам структурними підрозділами  райдержадміністрації, а також інформація про  телефони  суб’єктів  надання адміністративних послуг. Вказані матеріали систематично оновлюються;
 
 в засобах масової інформації району надруковано 2 статті на теми «Корупція та відповідальність за неї» та «Запобігаймо корупції». 
 
 Прийняття на державну службу здійснюється виключно на конкурсній основі після проведення спеціальної перевірки та наявності відповідних інформацій.
 
Кожен державний службовець в обов’язковому порядку підписує текст Попередження про встановлені обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, які зберігаються в особових справах.
 
На виконання  Програми структурні підрозділи райдержадміністрації  розробили та затвердили внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції і щомісячно інформують про проведену антикорупційну роботу для подальшого узагальнення до облдержадміністрації щодо виконання рекомендацій міжнародної антикорупційної організації GREGO.
 
Фактів неправомірного втручання державних службовців з використанням свого посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб місцевого самоврядування з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень за вказаний період не виявлено.
 
Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції до райдержадміністрації не надходили.
 
Протягом звітного періоду у бібліотечних закладах району проведено ряд заходів щодо вивчення  антикорупційного законодавства.
 
Надання адміністративних послуг юридичним і фізичним особам здійснюється через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Протягом 2017 року адміністраторами Центру надано 8573 послуги.
 
Фінансовим управлінням райдержадміністрації постійно ведеться профілактична робота по недопущенню фінансових правопорушень. Спеціалістами фінансового управління райдержадміністрації спільно з
 
управлінням державної казначейської служби України у Лубенському районі проводяться семінари-наради з головними бухгалтерами сільських рад щодо економного і раціонального використання коштів місцевих бюджетів та дотримання суворої бюджетної фінансової дисципліни.
 
Всі структурні підрозділи райдержадміністрації, які здійснюють закупівлю товарів за бюджетні кошти оприлюднюють необхідну інформацію на
 
 
 
                                                                  4
 
веб-сторінці для інформування громадськості та реагування в разі виявлення порушень.
 
Управлінням агропромислового і економічного розвитку, торгівлі, транспорту та залучення інвестиції райдержадміністрації спільно з відділом у Лубенському районі Держгеокадастру у Полтавській області проводиться моніторинг сплати орендної плати за земельні паї.
 
З метою попередження корупційних проявів щодо неправомірного розподілу земель створено дорадчий орган райдержадміністрації- комісія по розгляду заяв по наданню та вилученню земельних ділянок, утворений для сприяння здійснення повноважень в галузі земельних відносин пов’язаних з розпорядженням землями.
 
У звітному періоді регуляторних актів райдержадміністрації, які підлягають обговоренню з громадськістю, не приймались. Регуляторні акти, які підлягають обговоренню громадськістю в обов’язковому порядку розміщуються на сайті райдержадміністрації. Антикорупційна експертиза проведена по 9 нормативно-правових актах.
 
Відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Лубенської райдержадміністрації проведені тематичні заняття та лекції з питань запобігання корупції у загальноосвітніх навчальних закладах району з метою формування антикорупційної правосвідомості учнівської молоді.
 
Питання запобігання та протидії корупції перебувають на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.
 
Протягом звітного періоду, відповідно інформації наданої до райдержадміністрації Лубенським міськрайонним судом та правоохоронними органами до адміністративної відповідальності не притягнута жодна службова особа.
 
В процесі діяльності (лист Полтавської облдержадміністрації від 20.02.2018 № 2334/1/01-27 з копією листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.02.2018 №30-18/6203/18 про забезпечення належного виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 №706 щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції) стало відомо про порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України №706  від 04.09.2013року. Відповідно до п.6 Типового положення втручання у діяльність уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється,  оскільки може привести до виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів.
 
Враховуючи вищевикладене та з метою покращення та удосконалення антикорупційної роботи:
 
продовжити співпрацю з державними органами, виконавчими комітетами сільських рад, з засобами масової інформації щодо висвітлення питань запобігання корупції;
 
                                                        5
 
проводити семінари щодо важливості запобігання конфлікту інтересів у процесі здійснення службових повноважень.
 
продовжувати роботу по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів з питань запобігання проявам корупції.
 
 
 
 
 
Завідувач юридичного сектору
 
апарату райдержадміністрації,
 
уповноважена особа з питань
 
запобігання та виявлення корупції                                               Т.О. Рак
 
 
Наверх ↑