Аналітична інформація щодо виконання антикорупційного законодавства за I півріччя 2020 року

Версія для друкуВерсія для друку

Аналітична інформація щодо виконання антикорупційного законодавства за I півріччя 2020 року

 

Районною державною адміністрацією вироблено системний підхід до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків.

В управліннях та відділах райдержадміністрації розроблені та відповідно затверджені наказами начальників внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції і щомісячно інформують про проведену антикорупційну роботу для подальшого узагальнення до облдержадміністрації щодо виконання рекомендацій міжнародної антикорупційної організації GREGO.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, її управлінь та відділів визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов їх виникнення.

Зокрема, відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби забезпечується детальне документування рішень конкурсної комісії. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» попереджаються члени  конкурсної комісії та учасники конкурсного відбору про відповідальність за виникнення обставин, що можуть привести до конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії та учасників конкурсного відбору.

Впродовж I півріччя 2020 року завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації, яка розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.09.2017 року №360 визначена уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, здійснювався аналіз розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації, на відповідність їх вимогам Закону України „Про запобігання корупції“.

З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів фінансовим управлінням райдержадміністрації проводився щоденний моніторинг стану виконання планових показників по надходженню доходів до загального та спеціального фондів зведеного бюджету району. За підсумками проведених моніторингів щомісячно направлялися доповідні записки та аналіз виконання районного бюджету району голові районної державної адміністрації та щоквартально звіти про виконання районного бюджету -голові районної ради. Інформація про місцевий бюджет та квартальні звіти про його виконання систематично розміщується на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

На належному рівні, систематично проводиться робота з профілактики корупції в навчальних та бібліотечних закладах району. З метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства серед молоді в загальноосвітніх навчальних закладах району систематично проводяться виховні години, засідання „круглих столів“, на яких опрацьовувалася низка законодавчих актів антикорупційного спрямування. Організовані постійно діючі книжкові виставки з вивчення антикорупційного законодавства в бібліотечних установах району.

В райдержадміністрації продовжується практика інформаційного зв’язку з громадянами: в райдержадміністрації функціонує „гаряча“ телефонна лінія. Крім того, громадяни мають змогу звертатися до Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при райдержадміністрації з питань діяльності органів влади, в тому числі і щодо боротьби з корупцією. За звітний період 2020 року звернулося 11 громадян, на порушені ними питання були дані кваліфіковані та вичерпні роз’яснення. Районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо реалізації принципів прозорої діяльності органу державної влади. Зокрема, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації забезпечено:

 розміщення проектів нормативно-правових актів;

оприлюднення звітів про виконання місцевих бюджетів району та районного бюджету;

 висвітлення інформації щодо діяльності органу влади.

Систематично з державними службовцями районної державної адміністрації проводяться наради-навчання стосовно дотримання антикорупційного законодавства. В 2020 році проведено 7 таких заходів. Також проводились роз’яснення, щодо заповнення електронних декларацій та відповідальності щодо їх неподання чи несвоєчасного подання.

27 січня 2020 року на нараді у голови райдержадміністрації розглянуто питання «Про необхідність дотримання державними службовцями Закону України «Про запобігання корупції» у частині подання електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік».

16 січня 2020  проведено нараду з головами та секретарями виконавчих комітетів сільських рад, старостами та уповноваженими особами, визначеними виконавчим комітетом Засульської сільської ради на тему «Про застосування  окремих положень Закону України «Про запобігання корупції».

24 червня 2020 року на засіданні Лубенської районної МКМР з правової освіти населення розглядалося питання « Про надання безоплатної правової допомоги як одного із засобів захисту прав людини». 

Проводилась роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів його врегулювання і усунення.

Відповідно до статей 25 і 27  Закону України «Про запобігання корупції», ведеться постійна робота щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб працівників райдержадміністрації.

Питання запобігання та протидії корупції перебувають на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду, відповідно до інформації наданої до райдержадміністрації Лубенським міськрайонним судом та правоохоронними органами до адміністративної відповідальності не притягнута жодна службова особа.

 

 

 

Наверх ↑