Публічна інформація

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація про систему обліку та види інформації, яка зберігається в райдержадміністрації

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні райдержадміністрації, підлягають обов'язковій реєстрації. Усі документи, які надходять до райдержадміністрації та створюються за її ініціативою, реєструються централізовано у відповідних журналах визначеного зразка.

Журнальна система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

● обробку та облік вхідної кореспонденції;

● обробку та облік вихідної кореспонденції;

● обробку та облік розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності та з особового складу;

● контроль виконання документів, розпоряджень, доручень;

● пошук документа за основними його реквізитами.

Всі документи у райдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури райдержадміністрації та погоджується в установленому порядку з Державним архівом Полтавської області.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на загальний відділ апарату райдержадміністрації. Для отримання інформації необхідно звернутися до відповідальних працівників (кабінет 54, контактний телефон 7-24-05).

За змістом інформація, якою володіє райдержадміністрація, поділяється на такі види:

● правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України);

● інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівний склад структурних підрозділів райдержадміністрації);

● інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова);

● інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб'єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації).

Наверх ↑