ПОРЯДОК проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником та заступником голови Лубенської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження голови

                                                                              Лубенської районної

                                                                              державної адміністрації

                                                                              19 серпня 2019 року  №  124

 

               

ПОРЯДОК

проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником та заступником голови Лубенської районної державної адміністрації

 

1. Порядок проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником та заступником голови Лубенської районної державної адміністрації (далі – Порядок) визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистих прийомів громадян.

 

          2. Особисті прийоми громадян головою, першим заступником та заступником голови Лубенської районної державної адміністрації (далі – керівництво Лубенської районної державної адміністрації) проводяться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

3. Особисті прийоми громадян керівництвом Лубенської районної державної адміністрації проводяться в приміщенні адміністративного будинку Лубенської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Лубни, пл. Академіка Олексія Бекетова, 19, згідно з графіком, затвердженим головою Лубенської районної державної адміністрації. Графік

особистого прийому громадян розміщується на стенді у приміщенні адміністративного будинку та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

4. Особисті прийоми громадян керівництвом Лубенської районної державної адміністрації проводяться без попереднього запису.

         

5. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово.

         

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються багатодітні сім’ї, одинокі матері, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю та інші категорії громадян, які потребують соціального захисту.

 

             7. Громадяни особисто повідомляють в усній чи письмовій формі своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), надають документи та інші матеріали, що необхідні для  обґрунтування свого звернення.

Відповідальна за звернення громадян посадова особа вносить відповідні записи до журналу особистих прийомів громадян керівництвом Лубенської районної державної адміністрації.

Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.

         Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження мають бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані особисто уповноваженою особою.

 

             8. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або заявнику було надано ґрунтовне роз’яснення згідно з чинним законодавством.

             При повторному зверненні громадянина на особистий прийом відповідальною посадовою особою за роботу зі зверненнями громадян вивчаються матеріали з порушеного питання та здійснюється підбір матеріалів.

 

             9. Під час особистого прийому громадянин має пред’явити документ, що посвідчує особу.

             У прийомі можуть брати участь представники громадян, повноваження яких оформлені в установленному чиним законодавством порядку, та/або близькі особи (члени сім’ї) громадянина.

              Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 

              10. Особистий прийом іноземних громадян або осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку, при потребі – за участю перекладача. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

 

             11. Для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених питань під час особистих прийомів громадян керівництво Лубенської районної державної адміністрації може залучити керівників структурних підрозділів Лубенської районної державної адміністрації або одержати від них матеріали чи необхідну інформацію.

 

              12.  Керівництво Лубенської районної державної адміністрації під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

              У разі, якщо особистий прийом громадян керівництвом Лубенської районної державної адміністрації не відбувся через поважні причини, прийом може бути перенесений на інший день.

 

              13. Зміст звернення громадянина вноситься до картки заявника особистого прийому і підписується посадовою особою, що здійснює прийом.

 

             14. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду такого звернення громадянину, на його бажання, надається усна або письмова відповідь.

 

              15. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Лубенської районної державної адміністрації, посадова особа, що здійснює особистий прийом надає громадянину роз’яснення, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону).

 

              16. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистих прийомів громадян керівництвом Лубенської районної державної адміністрації, здійснюється відповідальною посадовою особою за роботу зі зверненнями громадян.

 

 

Наверх ↑