АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЛУБЕНСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2018 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЛУБЕНСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА  2018 РІК

На виконання Закону України ,,Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією вироблено системний підхід до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків.

Видано розпорядження голови райдержадміністрації від 23.03.2018 №109 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації“, яке було доведено посадовим особам до виконання. Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації було проведено ідентифікацію корупційних ризиків шляхом вивчення та аналізу положень та посадових інструкцій працівників відповідних підрозділів (ідентифіковано 7 корупційних ризиків).

 Головою районної державної адміністрації видано розпорядження від 04.04.2018 №122 „Про план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік». В управліннях та відділах райдержадміністрації розроблені та відповідно затверджені наказами начальників внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції і щомісячно інформують про проведену антикорупційну роботу для подальшого узагальнення до облдержадміністрації щодо виконання рекомендацій міжнародної антикорупційної організації GREGO.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, її управлінь та відділів визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов їх виникнення.

Зокрема, відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби забезпечується детальне документування рішень конкурсної комісії. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» попереджаються члени  конкурсної комісії та учасники конкурсного відбору про відповідальність за виникнення обставин, що можуть привести до конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії та учасників конкурсного відбору.

Впродовж 2018 року завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації, яка розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.09.2017 року №360 визначена уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, здійснювався аналіз розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації, на відповідність їх вимогам Закону України „Про запобігання корупції“.

З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів фінансовим управлінням райдержадміністрації проводився щоденний моніторинг стану виконання планових показників по надходженню доходів до загального та спеціального фондів зведеного бюджету району. За підсумками проведених моніторингів щомісячно направлялися доповідні записки та аналіз виконання районного бюджету району голові районної державної адміністрації та щоквартально звіти про виконання районного бюджету -голові районної ради. Інформація про місцевий бюджет та квартальні звіти про його виконання систематично розміщується на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

На належному рівні, систематично проводиться робота з профілактики корупції в навчальних та бібліотечних закладах району. З метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства серед молоді в загальноосвітніх навчальних закладах району систематично проводяться виховні години, засідання „круглих столів“, на яких опрацьовувалася низка законодавчих актів антикорупційного спрямування. Організовані постійно діючі книжкові виставки з вивчення антикорупційного законодавства в бібліотечних установах району.

В райдержадміністрації продовжується практика інформаційного зв’язку з громадянами: в райдержадміністрації функціонує „гаряча“ телефонна лінія. Крім того, громадяни мають змогу звертатися до Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при райдержадміністрації з питань діяльності органів влади, в тому числі і щодо боротьби з корупцією. За 2018 рік звернулося 28 громадян, на порушені ними питання були дані кваліфіковані та вичерпні роз’яснення. Районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо реалізації принципів прозорої діяльності органу державної влади. Зокрема, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації забезпечено:

 розміщення проектів нормативно-правових актів;

оприлюднення звітів про виконання місцевих бюджетів району та районного бюджету;

 висвітлення інформації щодо діяльності органу влади.

Систематично з державними службовцями районної державної адміністрації проводяться наради-навчання стосовно дотримання антикорупційного законодавства. В 2018 році проведено 29 таких заходів. Також проводились роз’яснення, щодо заповнення електронних декларацій та відповідальності щодо їх неподання чи несвоєчасного подання.

25 квітня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто питання «Про хід виконання Лубенською райдержадміністрацією антикорупційної програми Полтавської облдержадміністрації на 2018 рік».

15 травня проведено нараду з головами та секретарями виконавчих комітетів сільських рад, старостами та уповноваженими особами, визначеними виконавчим комітетом Засульської сільської ради на тему «Про застосування  окремих положень Закону України «Про запобігання корупції».

25 червня 2018 року на засіданні Лубенської районної МКМР з правової освіти населення розглядалося питання «Про правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО».

Проводилась роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів його врегулювання і усунення.

Відповідно до статей 25 і 27  Закону України «Про запобігання корупції», ведеться постійна робота щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб працівників райдержадміністрації.

Питання запобігання та протидії корупції перебувають на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду, відповідно до інформації наданої до райдержадміністрації Лубенським міськрайонним судом та правоохоронними органами до адміністративної відповідальності не притягнута жодна службова особа.

 

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації,

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції                                                        Т.О. Рак

 

 

Наверх ↑