Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Лубенської районної державної адміністрації «Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідн

Версія для друкуВерсія для друку

Аналіз

регуляторного впливу проекту розпорядження голови Лубенської районної державної адміністрації «Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

 

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання.

            Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження, є необхідність забезпечення виконання Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 (зі змінами), Порядку фінансування витрат на безоплатне поховання учасників бойових дій і інвалідів війни за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 30 серпня 2006 року № 251 (у редакції розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 11 червня 2010 року № 206), зареєстрованого в Полтавському обласному управлінні юстиції 08 вересня 2006 року за № 54/1231.

            Необхідність встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, та осіб з інвалідністю внаслідок війни зумовлена зміною тарифів на дані послуги.

 

            2. Визначення цілей державного регулювання.

            Основною ціллю прийняття проекту розпорядження є визначення середньої вартості ритуальних послуг, необхідної для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, та осіб з інвалідністю внаслідок війни, що є підставою для проведення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, та осіб з інвалідністю внаслідок війни виконавцю волевиявлення або особі, яка здійснює поховання. 

            

            3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Перша альтернатива - залишити ситуацію без змін.

Дана альтернатива відкинута в зв'язку з тим, що порушуватиметься чинне законодавство, оскільки середня ціна на ритуальні послуги, яка встановлена діючим розпорядженням голови райдержадміністрації не відповідає дійсності у зв'язку зі зміною цін на ритуальні послуги в районі, згідно поданих листів.

Друга альтернатива - внести зміни до нині діючого нормативно-правового акта.

Дана альтернатива також відкинута у зв'язку з тим, що внесення змін до нього є менш доцільним, ніж прийняття нового нормативно-правового акта, оскільки зміни вносяться до більшості положень нормативно-правового акта.

Третя альтернатива - прийняти запропонований проект розпорядження голови райдержадміністрації.

З введенням в дію проект розпорядження передбачає розв'язати визначену проблему в цілому, що є перевагою цього способу. Тобто прийняття розпорядження дасть змогу проводити фінансування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни шляхом перерахування коштів виконавцю волевиявлення або особі, яка здійснює поховання, на рахунок в банківській установі.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є визначення середньої вартості ритуальних послуг.

Розпорядження передбачає здійснення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни виконавцю волевиявлення або особі, яка здійснює поховання шляхом письмового звернення до управління соціального захисту населення Лубенської районної державної адміністрації.

З метою соціального захисту виконавця волевиявлення або особи, як здійснює поховання, керуючись чинним законодавством, приймається розпорядження, яким затверджується середня ціна на ритуальні послуги, які затверджені Порядком проведення, безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 (зі змінами).

Дія акту поширюється на Лубенський район Полтавської області. Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації.

 

            5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

            Прийняття проекту розпорядження сприятиме зменшенню витрат населення на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також раціональному використанню бюджетних коштів за рахунок встановлення середньої вартості ритуальних послуг, що підлягають відшкодуванню, на рівні середніх на території району цін на такі види послуг.

            Головним зовнішнім фактором, який може вплинути на дію регуляторного акту, є посилення інфляційних процесів в державі, що приведе до росту інфляції на ритуальні послуги та нестабільність фінансування або фінансування не в повному обсязі.

 
 
 
            6. Очікувані результати прийняття акту.

Дане розпорядження буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, розширенню сфери надання послуг населенню, дотриманню принципу соціальної справедливості та реалізації гарантій та прав громадян на соціальний захист згідно з Конституцією України, шляхом отримання громадянином грошової компенсації витрат на проведення поховання.

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Суб`єкт

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Витрати на відшкодування поховання часників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Населення

Економія власних коштів при проведенні поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Моральні та деякі матеріальні витрати під час ритуалу поховання.

 

Таким чином, при незначних затратах вигоду має населення, витрати несе здебільшого держава.

 

   7. Визначення терміну дії регуляторного акту.

            Термін дії даного регуляторного акту необмежений. Внесення змін до розпорядження передбачається у випадку змін у чинному законодавстві чи зміни цін на ритуальні послуги на території району.

 

            8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

            Основними показниками результативності регуляторного акту є кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, витрати на поховання яких були відшкодовані за рахунок коштів обласного бюджету, та обсяг використаних при цьому бюджетних коштів.

 

            9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Основними заходами, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта є – проведення моніторингу надання ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок обласного бюджету та аналіз розрахунків з безоплатного поховання померлих учасників бойових дій постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни які постійно будуть надаватися надавачами ритуальних послуг.

Базове відстеження буде проведено до дня набрання чинності розпорядженням голови райдержадміністрації.

Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності розпорядженням голови райдержадміністрації.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни які отримали послуги на безоплатне поховання.

               

 

Начальник управління

соціального захисту населення                                                               Н.В. Ісаєнко

Наверх ↑