Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Засульської сільської ради на 2018 – 2023 р. р.

Версія для друкуВерсія для друку

 

СХВАЛЕНО

Загальним зборами трудового колективу

Колективного некомерційного підприємства

«Центр первинної медико – санітарної допомоги»

Засульської сільської ради

 

«___» ______________2020р.

 

Протокол № ________

 

 

 

 

 

ЗМІНИ № 2

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією

 та профспілковим комітетом

Комунального некомерційного підприємства

 «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Засульської сільської ради

на 2018 – 2023 р. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Засулля 2020 р.

 

 

 

            З метою сприяння регулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодженню інтересів працівників та адміністрації Комунального некомерційнго підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Засульської сільської ради в особі головного лікаря Богатиренка Володимира Миколайовича, з однієї сторони, і Профспілкового комітету трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Ценрт первинної медико – санітарної допомоги» Засульської сільської ради в особі голови профкому Базі Оксани Володимирівни, з другої сторони,  (надалі — Сторони) домовилися внести наступні зміни і доповнення до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Засульської сільської ради, а саме:

 

 1. До розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» додати пункт 1.13. та викласти його в наступній редакції:
 • «Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін, в спрощеному порядку, а саме за погодженням між сторонами колективного договору без затвердження змін та доповнень зборами чи конференцією трудового колективу, а за участю робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору та уповноважених представників від кожного структурного підрозділу».

 

 1. Пункт 2.5. розділу 2 «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ» викласти у наступній редакції:

 

 • «При вивільнені працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності повідомляти про це не пізніш як два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, ст.49-2.КЗпП України».
 1. Виключити пункт 3.2. розділу 3 «Встановлення гарантій, компенсацій та пільг».

 

 1. Пункт 4.1. розділу 4 «РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ» викласти у наступній редакції:
 • «На підприємстві встановлюється такий режим роботи, який зобов`язуються виконувати всі працівники:
 • для адміністративного персоналу, сектору планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського і допоміжного персоналу, інфомаційно-аналітичного кабінету КП «Центр ПМСД» Засульської СР – п’ятиденний робочий тиждень:

понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15 год.,

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.,

перерва для відпочинку та харчування – з 12.00 до 13.00 год.,

субота, неділя – вихідні.

 

 • для лікаря-акушер-гінеколога Засульської АЗПСМ – п’ятиденний робочий тиждень:

понеділок-четвер – з 8.00 до 14.45 год.,

п’ятниця – з 8.00 до 14.30 год.,

субота, неділя – вихідні.

 

 • для працівників амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, пунктів здоров’я КП «Центр ПМСД» Засульської СР шестиденний робочий тиждень:

понеділок – п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.,

субота – з 8.00 до 13.00

неділя – вихідний.

 

 • для працівників фельдшерсько-акушерських пунктів КП «Центр ПМСД» Засульської СР шестиденний робочий тиждень:

понеділок – п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.,

субота – з 8.00 до 13.00

неділя – вихідний.

 

Для працівників яким не можливо встановити перерву на обід згідно статті  66 КЗпП України, надавати час для споживання їжі тривалістю не більше 30 хвилин протягом робочої зміни і цей час зараховувати як робочий.

 

У святкові та вихідні дні  Засульська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини працює згідно «Положення про чергування у вихідні та святкові дні лікарів загальної практики-сімейних лікарів та середнього медичного персоналу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Засульської сільської ради» з 8.00 до 13.00.

 

 1. для адміністративного персоналу, сектору планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського та допоміжного персоналу, інфомаційно-аналітичного кабінету КП «Центр ПМСД» Засульської СР які працюють за сумісництвом (внутрішнє, зовнішнє):

понеділок-четвер – робочий день після 17-15 год. продовжено  до 21.45 год.,

п’ятниця – робочий день після 16-00 год. продовжено до 20.30 год.,

субота, неділя – вихідні.

 

 • для працівників амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, пунктів здоров’я КП «Центр ПМСД» Засульської СР, які працюють за сумісництвом (внутрішнє, зовнішнє):

понеділок – п’ятниця – робочий день після 15-00 год.продовжено до 19.00 год.,

субота – робочий день після 13-00 год. продовжено до 16-00 год.

неділя – вихідний.»

 

 1. Пункт 4.2. розділу 4 «РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ» викласти у наступній редакції:
 • «Щотижнева тривалість роботи – 40 годин для адміністративного персоналу, сектору планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського та допоміжнього персоналу, молодших медичних сестер амбулаторії, пунктів здоров’я та ФАПів, операторів котелень, машиністів – кочегарів (котельні), водіїв автотранспортних засобів.
 • Щотижнева тривалість роботи – 38,5 години для завідувача амбулаторії, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, сестер медичних загальної практики-сімейної медицини, реєстраторів медичних, працівників інформаційно-аналітичного кабінету, завідувачів ФАП, сестри медичної старшої.
 • Щотижнева тривалість роботи – 33 години для лікаря акушера-гінеколога.»

 

 1. Пункт 4.4. розділу 4 «РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ» викласти у наступній редакції:
 • «Перерва для відпочинку і харчування адміністративного персоналу, сектору планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського та допоміжнього персоналу, інфомаційно-аналітичного кабінету КП «Центр ПМСД» Засульської СР встановлюється тривалістю – 1 (одна) година з 12.00 до 13.00 год.
 • Перерва для відпочинку і харчування для адміністративного персоналу КП «Центр ПМСД» Засульської СР, які працюють за сумісництвом (внутрішнє, зовнішнє) із 11:30 та із 12.00 встановлюється тривалістю – 30 (тридцять) хвилин з 15.00 до 15.30 год.
 • Враховувати специфіку та умови праці медичного персоналу, де перерву для відпочинку і харчування встановити неможливо, надається можливість працівникам, в зручний для них час (після відпрацювання 4 годин робочого часу), прийом їжі на робочому місці.»

 

 1. Пункт 6.3. розділу 6 «Нормування і оплата праці, встановлення норми, системи, розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат» викласти в наступній редакції:
 • При щорічному формуванні фінансового плану передбачаються кошти на виплату матеріальної допомоги для оздоровлення медичних працівників підприємства, іншого персоналу, крім робітничих і технічних професій, на оплату в нічний час, вихідні і святкові дні, відшкодування витрат на службові відрядження та компенсації для працівників, які направляються на підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.

 

 1. Виключити пункт 6.4. розділу 6 «Нормування і оплата праці, встановлення норми, системи, розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат».

 

 1. Пункт 7.1.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • Адміністрація зобов’язується забезпечувати безпечні умови праці на кожному робочому місці, а також забезпечити засобами захисту та контролювати відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

 

 1. Пункт 7.2.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • Адміністрація зобов’язується забезпечити виконання всіх заходів по охороні праці, передбачених в додатку № 11 та забезпечувати працівників спецодягом, миючими та знешкоджуючими засобами (перелік посад приведено у додатках № 12 та №13).

 

 1. Пункт 7.6.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно підприємства лише у службових цілях.

 

 1. Пункт 7.7.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • З усіх питань безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, порядку організації праці адміністрації та працівники користуються положеннями Закону України «Про охорону праці».

 

 1. Пункт 7.8.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • За порушення трудового розпорядку та техніки безпеки, що призвело до нещасного випадку, працівники несуть адміністративну, дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність.

 

 

 1. Пункт 7.12.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • Забезпечити робочі місця медичних працівників, які мають ризик зараження ВІЛ інфекцією засобами попередження передачі ВІЛ від можливого вірусоносія, або хворого на СНІД :
 • непромокальними фартухами
 • захисними екранами
 • нарукавниками
 • аптечками для термінової профілактики при аварійних ситуаціях (аварією вважається уколи голкою шприца, порізи, забруднення слизових та шкірних покровів кров’ю та іншими біологічними рідинами)
 • дезінфекційними засобами для проведення знезараження
 • інструктивно-методичними документами

Безкоштовно надавати працівникам закладу додаткові засоби індивідуального захисту (понад встановлені норми), якщо фактичні умови їх праці вимагають застосування таких засобів. В разі придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти, підприємство  повинно компенсувати працівникові витрати на їх придбання (згідно  ст. 164 КЗпП України). У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника підприємство зобов’язане замінити їх за свій рахунок.

 

 1. Виключити пункт 7.13.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ»

 

 1. Пункт 7.15.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:
 • Забезпечити умови праці, обладнання робочих місць, режим праці та відпочинку при роботі з комп’ютерною технікою відповідно до державних санітарних правил і норм та проводити обов’язковий попередній та періодичний медогляди всіх працівників, які виконують роботи на електронно - обчислювальних машинах та  роботу пов’язану з експлуатацією, обслуговуванням, наладкою та ремонтом.

-   проводити виплати вихідної допомоги  згідно законодавства.

     - забезпечити відповідно до чинного законодавства, здійснення загально – обов’язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

     -  організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст.172 КЗпП України).

       Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт у нічний час без їх згоди не допускається (статті 55, 63 КЗпП України).

 

 1. Пункт 7.16.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від обов’язкового медичного огляду;  виділити працівникові один день для проходження медогляду (з збереженням середнього заробітку).

 

 1. Пункт 7.21.  розділу 7 «УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ» викласти в наступній редакції:

 

 • Здійснювати  контроль за станом охорони праці і додержанням вимог законодавства, проводити щорічно ретельний аналіз стану забезпечення підрозділів КП «Центр ПМСД» Засульської СР засобами пожежогасіння та поповнення їх кількості до визначених нормативів, обов’язкову повірку всієї вимірювальної апаратури  та перевірку контурів заземлення.

 

 1. Пункт 8.6. розділу 8 «СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ» викласти у наступній редакції:

 

«Надавати жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері  в лікувальномуц закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному з прийомних батьків, щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.»

 

 

 1. Назву розділу 9. «ДОДАТКОВІ, СОЦІАЛЬНІ, ТРУДОВІ, ПРАВОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ПРФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КП «Центру ПМСД»» викласти в наступній редакції:

 

 • «Додаткові, соціальні, трудові, правові пільги, гарантії та компенсації для членів профспілки працівників КП «Центру ПМСД» Засульської СР».

 

 1. Виключити пункт 9.7. розділу 9 «Додаткові, соціальні, трудові, правові пільги, гарантії та компенсації для членів профспілки працівників КП «Центру ПМСД» Засульської СР».
 2. Додаток 1 до колективного договору «СКЛАД робочої комісії з розробки проекту колективного договору»  викласти в наступній редакції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                          Засульської СР

 

________________ О.В. Базя                                                  _____________ В.М.Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

 

СКЛАД

робочої комісії з розробки проекту

колективного договору

Від Адміністрації:

         1. Гойда С.М.  – заступника головного лікаря;

         2. Рубан І.М. – юрисконсульт;

         3. Онуфрієнко І.В. – головний бухгалтер;

         4. Магдебура Я.М.  – інспектор з кадрів;

         5. Коваленко С.Б. – інженер з охорони праці

Від профспілкового комітету:

        1. Базя О.В.- голова профкому

        2. Тищенко  А.О – сестра медична ЗПСМ;

        3.Самбур С.О. – завідувач ФАП;

        4.Фесечко О.В. – сестра медична ЗПСМ;

        5.Катрич С.К. – сестра медична ЗПСМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Додаток 2 до колективного договору «Правила внутрішнього трудового розпорядку Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Засульської сільської ради» викласти у наступній редакції:

 

ДОДАТОК 2

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                          Засульської СР

 

________________ О.В. Базя                                                  _____________ В.М.Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Засульської сільської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Відповідно до Конституції України кожен хто має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, в тому числі на належні і здорові умови праці, на заробітну плату, що є не нижчою від зазначеної Законом. Держава гарантує громадянам захист від незаконного звільнення, своєчасне одержання винагороди за працю.

 

 1. Обов’язок і справа честі громадянина – добросовісна праця в обраній ним сфері суспільно корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни. Трудова дисципліна у КП «Центр ПМСД» Засульської СР забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Щодо окремих несумісних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

 

 1. Трудовий розпорядок КП «Центр ПМСД» Засульської СР визначається цими правилами, що мають на меті сприяти вихованню усіх працівників закладу, зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, забезпеченню охорони здоров’я населення, в тому числі при наданні населенню медико-санітарної допомоги.

 

На підставі галузевих правил головний лікар КП «Центр ПМСД» Засульської СР за погодженням із Відділом охорони здоров’я Засульської сільської ради розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку КП «Центр ПМСД» Засульської СР, а трудовий колектив затверджує їх за поданням головного лікаря та начальника відділу охорони здоров’я.

 

 1. Питання, що пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головним лікарем у межах наданих йому прав, а у випадках, що передбачені законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням трудового колективу відповідно до його повноважень.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
 1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу.
 2. При укладанні трудового договору працівник зобов’язаний надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія страхового посвідчення, документ про освіту, військовий квиток або приписне посвідчення, 2 фотокартки розміром 3х4 см, копію особистої медичної книжки та медичної карти осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я. Для водіїв автотранспортних засобів: копію медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, копію медичної довідки про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних обглядів, копію сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, копію посвідчення водія про проходження медичної підготовки.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством. При укладанні трудового договору  працівник погоджується отримувати заробітну плату та інші виплати на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк». В разі незгоди працівник в порядку ст. 24 Закону України «Про оплату праці» може написати письмову заяву на отримання виплат через іншу установу банку.

 1. Укладання трудового договору оформляється наказом головного лікаря КП «Центр ПМСД» Засульської СР про зарахування працівника на роботу. У наказі повинно бути вказано найменування посади (професії) відповідно до Державного класифікатора професій України або до штатного розпису та величину зайнятої посади.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не був виданий, але працівника фактично було допущено до роботи відповідальною посадовою особою.

 

 1. До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • провести інструктаж працівникові з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
 1. На всіх працівників, які працюють у закладі понад п’ять днів, заводяться трудові книжки у порядку, що встановлені законодавством.

 

 1. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, що передбачені законодавством.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, що не обумовлена трудовим договором.

 

 1.  Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, що передбачені законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з поважних причин, трудовий договір повинен бути розірваний у строк, на який вказує працівник. У разі, коли така заява зумовлена невиконанням роботодавцем законодавства про працю, умов трудового договору, працівник має право розірвати трудовий договір у визначений ним строк.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця може бути проведено тільки відповідно до чинного законодавства.

 

 1.  Припинення трудового договору оформляється наказом роботодавця, який зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця він зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. День звільнення вважається останнім днем роботи.

 

 1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
 1. Працівники зобов’язані:
 • працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитись до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір;
 • вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки.
 • дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці та інших структурних підрозділах, а також на території закладу, передавати своє робоче місце, обладнання і пристосування у належному стані;
 • дотримуватись професійних обов’язків, зокрема щодо вимог професійної етики і деонтології, збереження лікарської таємниці, надання першої невідкладної медичної  допомоги громадянам у разі нещасного випадку та інших екстремальних ситуацій, пропагування, у тому числі власним прикладом, здорового способу життя, надання консультативної допомоги своїм колегам, та інших обов’язків, що передбачені законодавством;
 • знати і виконувати інструкції користування обчислювальною та іншою оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержуватись зобов’язань з охорони праці, що передбачені правилами внутрішнього розпорядку;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і довкілля, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;
 •  систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності.
 1. Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається професійними обов'язками, а також обов'язками інших працівників, передбачених положеннями, посадовими інструкціями, технічними правилами та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, кваліфікаційними довідниками посад службовців.

 

 1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
 1. Роботодавець закладу КП «Центр ПМСД» Засульської СРзобов'язаний:
 • правильно організовувати працю працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із встановленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня; забезпечити здорові і безпечні умовами праці;
 •  створювати умови для забезпечення охорони здоров'я населення і високого рівня надання йому медичної допомоги, зростання продуктивності праці шляхом впровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці, організовувати вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці, раціональних форм розподілу і кооперації праці, удосконалювати організацію і обслуговування робочих місць;
 • всіляко розвивати форми організації і стимулювання праці, здійснювати заходи щодо підвищення ефективності праці колективу, організовувати вивчення, поширення і впровадження передових прийомів та методів праці;
 • своєчасно доводити до структурних підрозділів планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, вживати заходи, спрямовані на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів;
 • постійно удосконалювати організацію оплати праці залежно від кінцевих результатів роботи, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та загальних підсумках роботи, економного і раціонального витрачання фонду оплати праці та інших фондів; не допускати порушень у застосуванні діючих умов оплати і нормування праці;
 • забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів; застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудових колективів;
 • неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам та ін.);
 • вживати необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв'язку зі шкідливими умовами праці у випадках, передбачених законодавством, забезпечувати працівників відповідно до діючих норм і положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організовувати належний догляд за їх використанням;
 • постійно контролювати рівень знань та дотримання працівниками вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
 • розвивати професійні змагання, створюючи умови трудовому колективу для всілякого підвищення продуктивності і ефективності суспільного виробництва, поліпшення якості робіт та зниження їх собівартості, раціонального використання робочого часу, матеріалів, енергії, інших ресурсів, своєчасного підведення підсумків, підвищення ролі морального та матеріального стимулювання високопродуктивної праці, вирішення питань про заохочення передових структурних підрозділів і працівників; забезпечувати поширення передового досвіду та цінних ініціатив працівників цього та інших трудових колективів;
 • своєчасно розглядати і впроваджувати винаходи та раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів виробництва;
 • забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи із навчанням на виробництві та в учбових закладах;
 • створювати для трудового колективу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень, передбачених законодавством, сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої обстановки, всіляко підтримувати і розвивати ініціативу та активність працюючих, забезпечувати їх участь в управлінні закладом, своєчасно розглядати критичні зауваження та повідомляти колективу про вжиті заходи;
 • уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту, здійснювати будівництво, ремонт і утримання в належному стані структурних підрозділів КП «Центр ПМСД» Засульської СР.

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 1.  Час початку, закінчення роботи і перерви для відпочинку та харчування встановлюється наступний:
 • для адміністративного персоналу, сектору планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського та допоміжнього персоналу, інфомаційно-аналітичного кабінету КП «Центр ПМСД» Засульської СР – п’ятиденний робочий тиждень:

понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15 год.,

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.,

перерва для відпочинку та харчування – з 12.00 до 13.00 год.,

субота, неділя – вихідні.

 

 • для лікаря-акушер-гінеколога Засульської АЗПСМ – п’ятиденний робочий тиждень:

понеділок-четвер – з 8.00 до 14.45 год.,

п’ятниця – з 8.00 до 14.30 год.,

субота, неділя – вихідні.

 

 • для працівників амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, пунктів здоров’я КП «Центр ПМСД» Засульської СР шестиденний робочий тиждень:

понеділок – п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.,

субота – з 8.00 до 13.00

неділя – вихідний.

 

 • для працівників фельдшерсько-акушерських пунктів КП «Центр ПМСД» Засульської СР шестиденний робочий тиждень:

понеділок – п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.,

субота – з 8.00 до 13.00

неділя – вихідний.

 

Для працівників яким не можливо встановити перерву на обід згідно статті  66 КЗпП України, надавати час для споживання їжі тривалістю не більше 30 хвилин протягом робочої зміни і цей час зараховувати як робочий.

 

У святкові та вихідні дні  Засульська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини працює згідно «Положення про чергування у вихідні та святкові дні лікарів загальної практики-сімейних лікарів та середнього медичного персоналу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Засульської сільської ради» з 8.00 до 13.00.

 

 • для адміністративного персоналу, сектору планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського та допоміжнього персоналу, інфомаційно-аналітичного кабінету КП «Центр ПМСД» Засульської СР які працюють за сумісництвом (внутрішнє, зовнішнє):

понеділок-четвер – робочий день після 17-15 год. продовжено  до 21.45 год.,

п’ятниця – робочий день після 16-00 год. продовжено до 20.30 год.,

субота, неділя – вихідні.

 

 • для працівників амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, пунктів здоров’я КП «Центр ПМСД» Засульської СР, які працюють за сумісництвом (внутрішнє, зовнішнє):

понеділок – п’ятниця – робочий день після 15-00 год.продовжено до 19.00 год.,

субота – робочий день після 13-00 год. продовжено до 16-00 год.

неділя – вихідний.»

 

Щотижнева тривалість роботи – 40 годин для адміністративного персоналу, відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінського та допоміжнього персоналу, молодших медичних сестер амбулаторії, пунктів здоров’я та ФАПів, операторів котелень, машиністів – кочегарів (котельні), водіїв автотранспортних засобів.

Щотижнева тривалість роботи – 38,5 години для завідувача амбулаторії, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, сестер медичних загальної практики-сімейної медицини, реєстраторів медичних, працівників інформаційно-аналітичного кабінету, завідувачів ФАП, сестри медичної старшої.

Щотижнева тривалість роботи – 33 години для лікаря акушера-гінеколога.

 

 1. Кожен працівник зобов’язаний відмітити в журналі  свій прихід на роботу до початку роботи, а по закінченню робочого дня залишати робоче місце у порядку, що встановлений у закладі.

Час, що витрачений на переодягання перед початком і після закінчення робочого дня, не входить в облік робочого часу.

 

 1. Роботодавець зобов’язаний організувати облік виходу на роботу працівників. Біля місця обліку повинен бути годинник, що правильно вказує час.

 

 1. Встановити для сектору планування бухгалтерського обліку та звітності адміністративного, управлінського та допоміжнього персоналу, працівників інформаційно-аналітичного кабінету КП «Центр ПМСД» Засульської СР перерву для відпочинку і харчування тривалістю – 1 (одна) година з 12.00 до 13.00 год.

Враховувати специфіку та умови праці медичного персоналу, де перерву для відпочинку і харчування встановити неможливо, надати можливість працівникам, в зручний для них час (після відпрацювання 4 години робочого часу), прийом їжі на робочому місці.

 

 1. Робота в надурочний час, як правило, не допускається. Застосування роботи в надурочний час роботодавцем дозволяється у виняткових випадках відповідно до чинного законодавства.

 

 1.  Забороняється у робочий час:
 • відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різного роду заходів, що не пов'язані з виробничою діяльністю;
 • скликати збори, засідання і всякого роду наради з питань, що не пов'язані з виробничим процесом.
 1. Графік надання щорічних відпусток затверджується головним лікарем виходячи з необхідності забезпечення нормальної роботи закладу і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.
 1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

23. За зразкове виконання обов'язків, досягнення у наданні медичної допомоги населенню, підвищення продуктивності та поліпшення якості роботи, за тривалу і бездоганну працю, новаторство та інші успіхи в роботі до працівників закладу можуть застосовуватись будь-які заохочення, затверджені трудовими колективами в правилах внутрішнього трудового розпорядку.

24. Заохочення застосовуються роботодавцем закладу. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників.

25. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т .ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

За особливі трудові заслуги подання на працівників направляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

26. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення.

27. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

 

28. Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем.

Роботодавець має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

29. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

30. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

При обранні виду стягнення роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

31. Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін.

Наказ про застосування дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників даного закладу.

32. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються.

33. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішують у структурних підрозділах на видному місці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Додаток 3 до колективного договору викласти у наступній редакції:

 

ДОДАТОК 3

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                          Засульської СР

 

________________ О.В. Базя                                                  _____________ В.М.Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, зайнятість яких дає право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці в календарних днях відповідно до Закону України від 15.11.1996 р. №504/96 ВР «Про відпустки», Постановою Верховної Ради України від 15.11.1996 р. №505/96 ВР «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року №1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» п.п.123,133,134 додатку 2 розділу XVII.

№ п/п

Назва структурного підрозділу

Найменування посад

Тривалість додаткової щорічної оплачуваної відпустки (в кален.днях)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки  (календ. днях)

Загальна тривалість оплачуваної відпустки

(всього в календ. днях)

1

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Головний лікар

7

24

31

2

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Заступник головного лікаря

7

24

31

3

Підрозділ

Завідувач АЗПСМ

7

24

31

4

Підрозділ

Лікар ЗПСМ

7

24

31

5

Підрозділ

Лікар-стажист

7

24

31

6

Підрозділ

Молодша медична сестра (санітарка)

7

24

31

7

Підрозділ

Сестра медична старша

7

24

31

8

Підрозділ

Лікар акушер-гінеколог

7

24

31

9

Підрозділ

Завідувач ФАП

7

24

31

10

Підрозділ

Сестра медична ЗПСМ

7

24

31

 

 

 

Відповідно п.1 частини першої, ст.8 Закону України від 15.11.1996 р. №504/96 ВР «Про відпустки», Постанови Верховної Ради України від 15.11.1996 р. №505/96 ВР «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року №1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» позиції 58 підрозділу «Інші види виробництва», розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства», Правил охорони праці під час експлуатації електронно обчислювальних машин затверджених Наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 р. №65

1

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Головна медична сестра

4

24

28

2

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Головний бухгалтер

4

24

28

3

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Бухгалтер з обліку основних засобів та матеріалів

4

24

28

4

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Бухгалтер з розрахунку із працівниками

4

24

28

5

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Економіст

4

24

28

6

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Інспектор з кадрів

4

24

28

7

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Інженер з охорони праці

4

24

28

8

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Бухгалтер з фінансового обліку

4

24

28

9

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Інженер-програміст

4

24

28

10

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Завідувач господарства

3

24

27

11

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Секретар-друкарка

4

24

28

12

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Юрисконсульт

4

24

28

13

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Завідувач інформаційно-аналітичним кабінетом

            4

24

28

14

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Лікар-статистик

4

24

28

15

КП «Центр ПМСД»

Засульської СР

Статистик-медичний

4

24

28

16

КП «Центр ПМСД» Засульської СР

Реєстратор медичний

4

24

28

17

КП «Центр ПМСД» Засульської СР

Професіонал з антикорупційної діяльності

4

24

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Додаток 4 до колективного договору викласти у наступній редакції:

ДОДАТОК 4

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                          Засульської СР

 

________________ О.В. Базя                                                  _____________ В.М.Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

 

 

ПЕРЕЛІК

Посад медичних працівників, які мають право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю три календарних дні за безперервну роботу

п/п

Назва структурного підрозділу

Найменування посад

Тривалість додаткової відпустки (в календарних днях)

1

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Завідувач АЗПСМ

3

2

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Лікар ЗПСМ

3

3

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, фельдшерсько-акушерський пункт, пункт здоров’я

Сестра медична ЗПСМ

3

 

Нормативна база: п.«н» статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та які відпрацювали на зазначених посадах і в зазначених закладах понад три роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Додаток 5 до колективного договору викласти у наступній редакції:

 

ДОДАТОК 5

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                          Засульської СР

 

________________ О.В. Базя                                                  _____________ В.М.Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

 

Штатний розпис

 

 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

 
 
 

1

Адміністративний персонал

3,00

 

 

головний лікар

1,00

 

 

заступник головного лікаря

1,00

 

 

головна медична сестра

1,00

 

2

Сектор планування, бухгалтерського обліку та звітності

4

 

 

головний бухгалтер

1,00

 

 

бухгалтер з обліку основних засобів та матеріалів

0,50

 

 

бухгалтер з розрахунку із працівниками

1,00

 

 

бухгалтер з фінансового обліку

0,50

 

 

економіст

1,00

 

3

Управлінський та допоміжній персонал

9,50

 

 

інспектор з кадрів

1,00

 

 

інженер програміст

1,00

 

 

завідувач господарства

1,00

 

 

секретар-друкарка

0,50

 

 

юрисконсульт

1,00

 

 

сестра-господиня

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

робітник з комплексного обслуговування і ремоту будинків

1,00

 

 

інженер з охорони праці

1,00

 

 

професіонал з антикорупційної діяльності

1,00

 

3

Інформаційно-аналітичний кабінет

1,75

 

 

завідувач інформаційно-аналітичного кабінету

1,00

 

 

лікар-статистик

0,50

 

 

статистик медичний

0,25

 

4

 Пiдpоздiл: Засульська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

32,50

 

 

завідувач Засульської АЗПСМ

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

0,50

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

0,50

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

1,00

 

 

лікар акушер-гінеколог

1,00

 

 

лікар загальної практики- сімейної медицини

1,00

 

 

 сестра медична старша

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

1,00

 

 

реєстратор медичний

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

водій автотранспортних засобів

1,00

 

 

машиніст (кочегар) котельні

2,00

 

5

 Пiдpоздiл: пункт здоров'я с. Вищий булатець

1,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

 

оператор котельні

0,25

 

 

 Пiдpоздiл: Фельдшерсько-акушерський пункт с.Н.Булатець

1,00

 

 

завідувач ФАПу

1,00

 

 

 Пiдpоздiл: Фельдшерсько-акушерський пункт с.М.В'язівок

1,00

 

 

завідувач ФАПу

1,00

 

6

Пiдpоздiл: пункт здоров'я с. Михнівці

2,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

 

оператор котельні

0,50

 

7

 Пiдpоздiл: пункт здоров'я с.Литвяки

2,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,50

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

8

Пiдpоздiл: пункт здроров'я с. Новаки

2,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

 

оператор котельні

0,50

 

 

 Пiдpоздiл: Фельдшерсько-акушерський пункт с.Вільшанка

1,00

 

 

завідувач ФАПу

1,00

 

9

Пiдpоздiл: пункт здоров'я с.Войниха

5,25

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

 

машиніст (кочегар) котельні

3,00

 

10

 Пiдpоздiл: пункт здоров'я с.Мацківці

2,50

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

 

оператор котельні

0,50

 

11

Пiдpоздiл: Пункт здоров'я с.Оріхівка

2,25

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

0,75

 

 

сестра медична загальної практики - сімейна медицина

1,00

 

 

молодша медична сестра (санітарка)

0,50

 

 

Разом

73,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Додаток 6 до колективного договору викласти у наступній редакції:

 

ДОДАТОК 6

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                   Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                          КП «Центр ПМСД»

Засульської СР                                                  Засульської СР

______________ О.В.Базя                                         ___________В.М.Богатиренко

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання одноразової допомоги працівникам

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Засульської сільської ради

 

 1. Одноразова допомога, при наявності коштів профспілкового комітету надається працівникам підприємства, членам профспілки, які опинилися в тяжкому матеріальному стані внаслідок стихійного лиха, смерті близьких, хвороби самого працівника або члена його сім’ї, погіршення побутових умов сім’ї. Розмір допомоги визначається за результатами розгляду профспілковим комітетом відповідного звернення працівника у кожному конкретному випадку. Прийняте рішення про надання розміру допомоги оформляється відповідним рішенням профспілкового комітету.
 2. Матеріальна допомога на оздоровлення в період щорічної основної відпустки. Розмір допомоги  не більше одного посадового окладу медичним працівникам підприємства, іншому персоналу, крім робітничих і технічних професій.
 3. Пп.2п. 2 розділу 2 «Підстави ,умови та порядок преміювання »додатку 7 викласти в наступній редакції:
 • Преміювання працівників здійснюється за виконанням особливої роботи, до загальнодержавних та професійних свят, а також щомісячно, щоквартально, щорічно в залежності від фінансових можливостей підприємства КП «Центр ПМСД» Засульської СР.
 1. Підпункт 4 пункту 2 розділу 2 «Підстави, умови та порядок преміювання» додатку 7 викласти в наступній редакції:
 • Преміювання лікарів здійснюється помісячно, за рахунок коштів отриманих з НСЗУ, в розмірі 10% (десять відсотків) від суми коштів перерахованих за укладені декларації відповідного лікаря. Дане преміювання нараховується пропорційно до відпрацьованого часу, з урахуванням показників якості роботи медичних працівників за відповідний місяць.

Преміювання сестер медичних загальної практики – сімейної медицини, які працюють в команді із відповідним лікарем, здійснюється в межах 50% (п’ятдесяти відсотків) на команду від кінцевої нарахованої премії відповідного лікаря. До кінцевого розміру нарахованої премії сестер медичних загальної практики – сімейної медицини також застосовується аналіз показників якості роботи медичних працівників за відповідний місяць.

 

 

 

 1. Додаток 15 до колективного договору «СКЛАД робочої групи з контролю за виконанням колективного договору» викласти у наступній редакції:

        ДОДАТОК 15

до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                          Засульської СР

                                                                                   

________________ О.В. Базя                                                  _____________ В.М.Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

 

СКЛАД

робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада (професія)

від роботодавця

 

1

Гойда Світлана Миколаївна

Заступник головного лікаря

2

Рубан Іван Миколайович

Юрисконсульт

3

Онуфрієнко Ірина Валеріївна

Головний бухгалтер

4

Магдебура Яна Михайлівна

Інспектор з кадрів

5

Коваленко Світлана Борисівна

Інженер з охорони праці

від профспілкового комітету

 

1

Базя Оксана Володимирівна

Голова профкому.

Сестра медична ЗПСМ Засульської АЗПСМ

2

Тищенко Анастасія Олександрівна

Сестра медична ЗПСМ Засульської АЗПСМ

3

Самбур Сергій Олександрович

Завідувач ФАП с.Нижній Булатець

4

Фесечко Олександра Василівна

Сестра медична ЗПСМ Засульської АЗПСМ

5

Катрич Світлана Костянтинівна

Сестра медична ЗПСМ Засульської АЗПСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Внести додаток 16 до Колективного Договору та викласти в наступній редакції:

 

                                                                                                                            ДОДАТОК 16

                                                                                                                              до колективного договору

 

ПОГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковий комітет                                                           Головний лікар

КП «Центр ПМСД»                                                                  КП «Центр ПМСД» 

Засульської СР                                                                         Засульської СР

                                                                                   

________________ О.В. Базя                                                    ____________В.М. Богатиренко

               (підпис)                                                                                                                                       (підпис)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу охорони праці в  комунальному некомерційному підприємстві «Центр ПМСД» Засульської сільської ради

                                                1.Загальні положення

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється  роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

Служба охорони праці КП «Центр ПМСД» Засульської сільської ради безпосередньо підпорядковується головному лікарю .

Службу охорони праці КП «Центр ПМСД» Засульської сільської ради представляє інженер з охорони праці.

1.4. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників основних виробнично-технічних служб.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу  та періодично один раз на три роки.

1.6. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективними договором та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства.

1.7. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

 

2.Основні завдання служби охорони праці.

В разі відсутності впровадженої системи якості відповідно до ІSО 9001 - опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника, забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу “Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

 

 

3.Функції служби охорони праці.

3.1. Розроблення з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної  допомоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці, і внесення їх на розгляд роботодавцю.

3.3. Проведення спільно з працівниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці , а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого  зберігання згідно з установленим порядком.

3.8. Складання за участю керівників підрозділів переліків, професій, посад і видів робіт , на які повинні бути розроблені інструкції з питань охорони праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

3.10. Розгляд:

- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

- листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11. Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці, тощо;

- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

3.12. Участь у :

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232;

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань; проведенні внутрішнього аудиту  охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу “Охорона праці” колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;

- організації навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

3.13. Забезпечення організації підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

3.14. Контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- наявністю в підрозділах  інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем; своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- забезпечення працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального  та колективного  захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

- організацію зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок; організацію робочих місць у відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів  для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- застосування праці жінок, інвалідів і осіб молодше 18 років відповідно до законодавства;

- проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

 

4. Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

- видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об’єкта, підрозділу, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

- зупиняти роботу обладнання та устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

- за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

- залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

 

5. Організація роботи служби охорони праці

5.1. Робота служби охорони праці установи повинна здійснюватися відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку і бути зручними для приймання відвідувачів (при потребі).

5.3. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

5.4. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України “Про охорону праці” та цим положенням.

5.5. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки.

 

 

 

 

Зміни і доповнення до договору підписали:

Від адміністрації ―

 

 

Головний лікар

КП «Центр ПМСД» Засульської СР

 

 

 

м.п.    ____________________ В.М. Богатиренко

 

 

«____»_______________2020 р.

 

Від Профспілкового комітету

первинної профспілкової організації ―

 

Голова Профспілкового комітету

первинної профспілкової організації

КП «Центр ПМСД» Засульської СР

 

 

м.п.        ____________________    О.В. Базя

 

 

«____»_______________2020 р.

 

 

 

 

Наверх ↑