ПАМ’ЯТКА щодо етичної поведінки працівників Лубенської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                 ПАМ’ЯТКА

                    щодо етичної поведінки працівників Лубенської районної державної адміністрації

 

Основним принципом діяльності працівників райдержадміністрації має бути доброчесність, тобто їх дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих повноважень.

 

Працівники райдержадміністрації зобов’язані:

 

неухильно додержуватись загальних правил етичної поведінки державних службовців; бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб;

діяти виключно в інтересах держави, територіальної громади, установи, яку вони представляють;

виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;

зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат;

при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті із них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності;

діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;

утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва райдержадміністрації, якщо вони суперечать закону;

не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

невідкладно інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

Працівникам райдержадміністрації заборонено:

 

використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;

використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю»«Про інформацію»«Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом;

заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

забороняється приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб.

Наверх ↑