ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації на 2021- 2022 роки

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                    Розпорядження  голови 

районної державної адміністрації

                                                       25.03.2020 № 78

 

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання та  виявлення  корупції  в  районній

державній  адміністрації  на 2021- 2022 роки

 

 

п/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

 

1.

Довести до відома суб’єктів декларування оновлені роз’яснення, матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення е-декларацій.

До 29.03.2021, 29.03.2022

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

 

2.

Направити нагадування про обов’язок подання е-декларацій суб’єктам декларування, які перебувають у соціальних відпустках, а також особам, які звільнились протягом звітнього періоду.

До 26.03.2021, 26.03.2022

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

3.

Організувати надання консультативної допомоги із заповнення декларацій суб’єктами декларування.

До 31.03.2021, 31.03.2022

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

 

4.

Довести до відома суб’єктів декларування положення законодавства щодо персональної відповідальності особи за порушення вимог фінансового контролю.

До 31.03.20201, 31.03.2022

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

 

5.

Провести перевірку факту подання декларацій посадовими особами райдержадміністрації шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

6.

Повідомляти Національне агентство з питань запобігання

корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій посадовими особами райдержадміністрації.

Протягом

3-х днів після вста-новлення факту.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в

райдержадміністрації.

 

7.

Забезпечувати реалізацію, у межах повноважень, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування

Протягом

2021-2022 років.

Перший заступник     голови райдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

 

8.

Поповнювати та систематично оновлювати  антикорупційні матеріали рубрики «Запобі-гання проявам корупції» на офіційному веб-сайті райдерж-адміністрації.

Протягом

2021-2022 років.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, сектор  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

 

9.

Продовжити практику інформа-ційного зв’язку  з громадянами у питаннях діяльності органів  влади  щодо боротьби з корупцією («телефон довіри», «гаряча лінія», тощо).

Протягом

2021-2022 років.

Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю райдержадміністрації.

 

10.

Вживати заходів щодо усунення

виявлених корупційних ризиків в райдержадміністрації згідно таблиці (додається).

Протягом

2021-2022 років.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

 

11.

Здійснювати періодичний роз-гляд питань про стан виконання антикорупційного законодав-ства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції, на засіданнях колегії, нарадах райдержадміністрації

Протягом 2021-2022 років, але не рідше 2 разів на рік.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

 

 

12.

Забезпечити участь у прове-денні тренінгів з питань анти-корупційного законодавства для державних службовців та уповноважених осіб з питань запобігання корупції.

Протягом

2021-2022 років.

 Апарат, структурні підрозділи

 райдержадміністрації.

 

13.

Сприяти врегулюванню конфлікту інтересів в разі його виникнення або виявлення відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом

2021-2022 років.

 Апарат, структурні підрозділи

 райдержадміністрації.

 

14.

Перевіряти та візувати проєкти розпоряджень голови рай-держадміністрації на предмет виявлення в них корупціних ризиків або порушень антико-рупційного законодавства.

Протягом

2021-2022 років.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

 

15.

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотримання процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах.

Протягом  року

 Апарат, структурні підрозділи

 райдержадміністрації.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                  О. ПІРОВА

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑