ПОРЯДОК виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Лубенського району Полтавської області під час дії комендантської години

Версія для друкуВерсія для друку

ПОРЯДОК

виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Лубенського району Полтавської області під час дії комендантської години

 

1. Цей Порядок визначає підстави видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Лубенського району Полтавської області під час дії комендантської години.

2. Перепустка на території Лубенського району Полтавської області під час дії комендантської години (далі - перепустка) - це виданий начальником Лубенської районної військової адміністрації документ, що надає особам, у тому числі які керують транспортними засобами, дозвіл на перебування в період запровадженої комендантської години на території Лубенського району Полтавської області.

3. Перепустки, видані начальником Лубенської районної військової адміністрації, дійсні тільки в межах території Лубенського району Полтавської області, де  запроваджено комендантську годину.

4. Зразок бланка перепустки на території Лубенського району Полтавської області затверджується Лубенською районною військовою адміністрацією Полтавської області за погодженням коменданта. У перепустці обов'язково зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові, місце роботи, посада особи, якій видається перепустка, дата видачі та дата закінчення дії перепустки.

5. Порядок виготовлення, видачі та заміни перепустки:

5.1.Виготовлення, видачу, заміну/обмін перепустки на території Лубенського району Полтавської області здійснює Лубенська районна військова адміністрація.

5.2.Підставою для видачі перепустки є письмова заява безпосередньо особи або керівника чи уповноваженої особи підприємства, установи, організації  щодо перепусток для працівників. На вимогу до заяви додаються підтверджуючі документи.  

5.3.Заява на отримання перепустки/перепусток обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по-батькові, місце роботи, посада, паспортні дані особи, на чиє ім’я видається перепустка, обґрунтуванням необхідності отримання перепустки на час дії комендантської години, строк, на який необхідно отримати перепустку.

5.4. Розмір перепустки, що виготовляється, становить 105 x 148 мм (формат А6).

5.5.Копії перепусток є недійсними.

5.6.Перепустка обмінюється за письмовою заявою особи на ім’я начальника Лубенської районної військової адміністрації, у разі:

зміни прізвища (імені чи по батькові) власника перепустки;

зміни посади (переведення) особи;

пошкодження перепустки, що унеможливлює її використання (пред’явлення), та втрати перепустки;

інших причин.

Перепустка, що обмінюється на нову повертається до Лубенської районної військової адміністрації, про що у Журналі обліку перепусток на території Лубенського району Полтавської області під час дії комендантської години робиться відмітка. Нова перепустка видається за загальними правилами.

5.7.Перепустка дійсна виключно з одночасним пред’явленням громадянином України документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або наявність спеціального статусу; військовослужбовцем Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, поліцейським Національної поліції, військовослужбовцем та працівником Служби безпеки України, працівником Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій з одночасним пред’явленням службового посвідчення; іноземцем або особою без громадянства з одночасним пред’явленням паспортного документу іноземця та документу, що підтверджує законність перебування на території України.

5.8.Перепустки виготовляються, видаються та замінюються Лубенською районною військовою адміністрацією у строк до 3 календарних днів з дати подання відповідної заяви.

5.9.Заявник отримує перепустку особисто під підпис за кожну отриману перепустку у Журналі обліку перепусток на території Лубенського району Полтавської області під час дії комендантської години.

5.10.            Особам, які не залучені до здійснення заходів із забезпечення дотримання особливого режиму, відмовляється в наданні перепустки у разі:

наявності інформації, що свідчить про причетність особи до вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення. Така особа затримується та доставляється до органів Національної поліції;

непред’явлення громадянином України документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

непред’явлення іноземцем або особою без громадянства паспортного документа іноземця або документа, що підтверджує законність перебування на території України;

неможливості особи сформулювати причини необхідності перебування на території, де встановлено особливий режим.

5.11.            Перепустки видаются на визначений в ній строк, який залежить від зазначених в заяві обставин та підстав для необхідності отримання перепустки.

5.12.            Особа, якій видана перепустка зобов’язана забезпечити зберігання та використання перепустки таким чином, щоб унеможливити її втрату та псування.

Передавати перепустку іншим особам та використовувати не за призначенням забороняється.

Особи несуть персональну відповідальність за збереження виданих їм перепусток.

6. Особа зобов'язана повернути перепустку до Лубенської районної військової адміністрації у разі:

закінчення строку дії  перепустки;

скасування комендантської години на території Лубенського району Полтавської області або зміни обставин, які стали підставою для отримання перепустки;

звільнення особи з займаної посади.

Особа зобов'язана повернути перепустку до Лубенської районної військової адміністрації не пізніше, ніж через 2 календарні дні з дати настання однієї з перерахованих вище подій.

7.Відомості про видачу, повернення перепусток зазначаються у Журналі обліку виданих перепусток на території Лубенського району Полтавської області на час дії комендантської години, який ведеться Лубенською районною військовою адміністрацією.

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом начальника Лубенської районної військової адміністрації та печаткою.

8.У разі втрати перепустки особа зобов’язана негайно повідомити про це Лубенську районну військову адміністрацію, Національну поліцію та коменданта.

Втрачена перепустка вважається недійсною. Про втрату перепустки слід невідкладно повідомляти Полтавський зональний відділ Військової служби правопорядку, Головне управління Національної поліції в Полтавській області. Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

 

Наверх ↑