Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції № 360 від 14.09.2017

Версія для друкуВерсія для друку

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 14.09.2017                                      м. Лубни                                             №360                        

 

Про уповноважену особу

з питань запобігання та

виявлення корупції

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про запобігання корупції",  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів щодо запобігання і протидії корупції в районній державній адміністрації:

1.Визначити  завідувача юридичного сектору апарату районної державної адміністрації уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах  (без права юридичної особи) районної державної адміністрації.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у підпорядкованих підрозділах.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

        Голова

районної державної   

    адміністрації                                                                      Т.КАЧАНЕНКО                                      

 

 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

       Розпорядження голови

       районної державної адміністрації    

       14.09.2017  № 360

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення

корупції в апараті  та структурних підрозділах (без права юридичної особи) районної державної адміністрації

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах (без права юридичної особи) районної державної адміністрації (далі - уповноважена особа) визначається розпорядженням голови Лубенської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації).

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади  з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб'єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові райдержадміністрації.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб адміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій  держави;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

6) веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників адміністрації, до вчинення корупційних правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі голові райдержадміністрації та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками райдержадміністрації.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів адміністрації, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед головою райдержадміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа райдержадміністрації бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в райдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа райдержадміністрації під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій райдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються райдержадміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) внутрішнього аудиту райдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Голова райдержадміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

Керівник апарату                                                                    О.Г.Пірова

                                                       

 

Наверх ↑