ПРОТОКОЛ І засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Протокол № 1

І засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Лубенській районній державній адміністрації

 

Дата 22.03.2021

Час 10.00

Місце проведення – кабінет

заступника голови

райдержадміністрації

Присутні: 5 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації: Пірова О.Г.,  Новіков В.В., Банков Ф.О., Погоріла Т.В. та Леоненко І.М.., головний спеціаліст сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  райдержадміністрації.

Відсутні з поважних причин: Гузь П.О.

  

Порядок денний:

 

         1. Про визначення голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

 

         2. Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

 

         3. Про затвердження зразків документів для подання інститутами  громадянського про наміри взяти участь в установчих  зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

 

         4. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

         5. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи. 

 

         І. Слухали: Пірову О.Г., керівника апарату райдержадміністрації з питання «Про визначення голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації», який ознайомив присутніх із порядком денним засідання та повідомив, що склад ініціативної групи сформовано на засіданні громадської ради від 29.01.2021 та затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.03.2021 № 72. Відповідно ініціативна група має змогу працювати.

 

            Вирішили: Головою ініціативної групи обрати Банкова Ф.ОНовікова В.В., заступником голови ініціативної групи обрати Новікова В.В., секретарем ініціативної групи обрати Погорілу Т.В.

Голосували: за - 5, проти – 0, утрималися - 0.

    ІІ. Слухали:  Леоненко І.М.., головного спеціаліста сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, яка ознайомила із пунктами Положення про громадську раду, відповідно до якого не пізніше, ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  • рішення, прийняте, у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей та завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше, ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

            Вирішили: Провести установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації 25 травня 2021 року о 10.00 у Малій залі районної ради. У разі продовження карантину провести засідання у онлайн-режимі

Голосували: за - 5, проти – 0, утрималися - 0.

             ІІІ. Слухали: Банкова Ф.О., голову ініціативної групи з питання «Про затвердження зразків документів для подання інститутами  громадянського про наміри взяти участь в установчих  зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації».

            Вирішили: Затвердити зразки документів для подання інститутами  громадянського про наміри взяти участь в установчих  зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

Голосували: за - 5, проти – 0, утрималися - 0.

Зразки документів (додаток 1-4) розміщені на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації в розділі «Громадська рада» (підрозділ «Підготовка установчих зборів»).

             VІ. Слухали: Новікова В.В., заступника голови ініціативної групи з питання «Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи».

            Вирішили: Оприлюднити повідомлення на сайті райдержадміністрації не пізніше 10 квітня  2021 р.

Голосували: за - 5, проти – 0, утрималися - 0.

 

             V. Слухали: Банкова Ф.О., голову ініціативної групи з питання «Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи».

              Вирішили: Провести друге засідання ініціативної групи 27 квітня 2021 року о 10 годині.

Голосували: за - 5, проти – 0, утрималися - 0.

 

        

 

Голова засідання                                                                           Банков Ф.О.

Секретар                                                                                        Погоріла Т.В.

 

ДолученняРозмір
zrazok_doc_gr_2021.doc44.5 КБ
Наверх ↑