Протокол № 1 І засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Протокол № 1

І засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при  Лубенській райдержадміністрації

 

Дата 28.11.2018

Час 10.00

Місце проведення кабінет

заступника голови

райдержадміністрації

Присутні: 4 члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації: Нестеренко І.І., Банков Ф.О., Биченко В.О., Погоріла Т.В. та Бутрим Т.О., начальник відділу внутрішньої політики та контролю апарату райдержадміністрації, секретар громадської ради.

Відсутні з поважних причин: Гузь П.О.

 

 

Порядок денний:

 

         1. Про визначення голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

 

         2. Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

 

         3. Про затвердження зразків документів для подання інститутами  громадянського про наміри взяти участь в установчих  зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

 

         4. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

         5. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи. 

 

         І. Слухали: Нестеренка І.І., заступника голови райдержадміністрації з питання «Про визначення голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації», який ознайомив присутніх із порядком денним засідання та повідомив, що склад ініціативної групи сформовано на засіданні громадської ради від 24.10.2018 та затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.11.2018 № 361. Відповідно ініціативна група має змогу працювати.

 

            Вирішили: Головою ініціативної групи обрати Банкова Ф.О., заступником голови ініціативної групи обрати Биченка В.О., секретарем ініціативної групи обрати Погорілу Т.В.

Голосували: за - 4, проти – 0, утрималися - 0.

    ІІ. Слухали:  Бутрим Т.О., начальника відділу внутрішньої політики та контролю апарату райдержадміністрації, яка ознайомила із пунктами Положення про громадську раду, відповідно до якого не пізніше, ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  • рішення, прийняте, у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

  • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей та завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше, ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

            Вирішили: Провести установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації 25 січня 2019 року о 10.00 у Малій залі районної ради.

Голосували: за - 4, проти – 0, утрималися - 0.

             ІІІ. Слухали: Банкова Ф.О., голову ініціативної групи з питання «Про затвердження зразків документів для подання інститутами  громадянського про наміри взяти участь в установчих  зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації».

            Вирішили: Затвердити зразки документів для подання інститутами  громадянського про наміри взяти участь в установчих  зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

Голосували: за - 4, проти – 0, утрималися - 0.

 

Зразки документів (додаток 1-4) розміщені на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації в розділі «Громадська рада» (підрозділ «Підготовка установчих зборів»).

             VІ. Слухали: Банкова Ф.О., голову ініціативної групи з питання «Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи».

            Вирішили: Оприлюднити повідомлення на сайті райдержадміністрації не пізніше 1 грудня 2018 р. та у газеті «Лубенщина» не пізніше 8 грудня 2018 року.

Голосували: за - 4, проти – 0, утрималися - 0.

 

             V. Слухали: Банкова Ф.О., голову ініціативної групи з питання «Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи».

              Вирішили: Провести друге засідання ініціативної групи 10 січня 2019 року о 10 годині.

Голосували: за - 4, проти – 0, утрималися - 0.

 

        

 

Голова засідання                                                                           Банков Ф.О.

Секретар                                                                                        Погоріла Т.В.

 

 

Наверх ↑