ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛУБЕНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Версія для друкуВерсія для друку

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛУБЕНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Адреса: юридична вул. Іларіона Сухо млина, 55 с. Вовчик Лубенський район
     фактична  пл. О.Бекетова, 19 м. Лубни

Телефон:   (05361) 71-788
Факс:    (05361) 73-576

Керівник:   Хомкіна Наталія Трохимівна (директор)

 

Діяльність Територіального центру соціального обслуговування Лубенської райдержадміністрації спрямована на реалізацію державної політики у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) незахищених верств населення району відповідно до Державних стандартів якості.

Територіальний центр утворений розпорядженням голови Лубенської райдержадміністрації від 30.06.2010 р. № 164 «Про реорганізацію шляхом виділення в юридичну особу Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких громадян при управління праці та соціального захисту населення» для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за   місцем проживання.

 Чинними нормативними документами, що регулюють роботу територіального центру, є Закон України «Про соціальні послуги» та Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”. Загальна чисельність працівників територіального центру соціального обслуговування – 99 осіб, в т.ч. 70 – соціальні робітники, які за рік обслуговують 2935 підопічних.

На соціальне обслуговування в територіальному центрі мають право:

             громадяни  похилого  віку,  особи з інвалідністю,  хворі  (з  числа  осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими впорядку,затвердженому МОЗ; { Абзац другий пункту 4 із змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою  КМ  N  408;

     громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей -інвалідів, осіб з інвалідністю),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 408

У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

 Відділення:

   -   соціальної допомоги вдома;

   -   денного перебування з філією в с. Вовчик;

  • організації надання адресної натуральної  та  грошової допомоги, у складі діє  пункт  прокату технічних та інших засобів реабілітації.

 

Основні завдання:

- реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) незахищених верств населення району;

- виявлення громадян,  формування  електронної  бази  даних  таких  громадян, визначення  (оцінювання)  їх  індивідуальних  потреб у соціальному обслуговуванні і наданні соціальних послуг та забезпечення якісного їх обслуговування;

- участь у здійсненні, в межах своєї компетенції, комплексних програм соціального обслуговування осіб з інвалідністю, одиноких та малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, сприяння  всебічному розвитку соціального обслуговування, надання соціальних послуг безпосередньо за місцем їх проживання;

-  встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги особам, що перебувають в складних життэвих обставинах.

Все це робиться для забезпечення високої якості надання соціальних послуг, гнучкості у виборі їх видів і форм, що в свою чергу стимулюватиме постійне вдосконалення системи та можливість швидкого реагування на потреби клієнтів.

Відділення територіального центру також здійснюють обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату, відповідно до тарифів на платні соціальні послуги з встановленням диференційованої плати.

             Для  надання  соціальних  послуг  громадяни,  подають письмову заяву управлінню  соціального захисту Лубенської райдержадміністрації, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі, до відповідного ідприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу  сільської(селищної)  ради  за  місцем  реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина .
     З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на  нерухоме майно громадян, які подали письмову заяву управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду)  посадова  особа  цього підрозділу в триденний строк після  надходження  відповідної письмової  заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав  на  нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви  громадянина.  
     У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти  надають медичний  висновок,  довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина(у  разі  потреби)  управлінню соціального захисту населення, який в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних  послуг і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина  та  інформацією  з  Державного  реєстру прав.

Після надходження документів територіальний центр протягом  строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби  отримувача  соціальної послуги,  встановлює  групу рухової активності, визначає зміст соціальних  послуг,  уточнює  обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається  відповідний  наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги  договір  про  надання  таких  послуг.

Відділення соціальної допомоги вдома, згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходи до їх задоволення.

На кожного громадянина, ведеться особова справа.

Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

             Надання соціальних послуг громадянам структурними підрозділами територіального центру припиняється  за  письмовим повідомленням громадян у разі: 
     1) поліпшення  стану здоров'я,  виходу  із складних життєвих обставин,  в  результаті чого громадянин  втрачає потребу в наданні соціальних послуг;      2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний  центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини)  або  осіб,  які  відповідно  до законодавства повинні забезпечити йому догляд і  допомогу,  або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);      3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого  віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної  послуги  з  догляду  вдома  в будинку для ветеранів  війни  та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;      4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);
      5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які  потребували  надання  цих  послуг  у  відділенні  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги); 
     6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого  персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших  працівників  територіального  центру і його структурних підрозділів; 
     7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо); 
     8) систематичного   перебування   в    стані    алкогольного, наркотичного сп'яніння; 
     9) виявлення  медичних  протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;
     10)  надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій  призначено  щомісячну  компенсаційну  виплату,  допомогу  на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у  відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);
     11) надання  громадянином  соціальних  послуг іншій особі та отримання  ним  щомісячної  компенсаційної  виплати,  допомоги  на догляд в установленому законодавством порядку;
     12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
     13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження  про  припинення  чи  обмеження  її надання або після обмеження надання такої послуги;
     14) припинення  діяльності  територіального центру.
     У  разі  смерті  громадянина  надання соціальних послуг також припиняється  на підставі доповідної записки соціального робітника та  копії  свідоцтва  про  смерть.  

 

Відділення соціальної допомоги вдома

Відповідно до діючого законодавства відділення соціальної допомоги вдома надає такі основні соціально-побутові послуги:

     - приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома;

     - придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

     - виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;

     - допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни,

     - оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

     - допомога в обробітку присадибних ділянок (площа  обробітку присадибних   ділянок   визначається   разом  з  місцевим  органом виконавчої влади або  органом  місцевого  самоврядування,  але  не більш як 0,02 гектара);

     - вирішення  за  дорученням  громадян,  які обслуговуються, питань у  державних  органах, на підприємствах,  в  установах  і організаціях;

     - інші соціальні послуги.

 

Відділення денного перебування територіального центру
      Відділення денного перебування надає такі послуги: 
 

     -  соціально-побутові послуги   -  соціально-побутова  адаптація з   метою   усунення   обмежень життєдіяльності,   підтримка   соціальної  незалежності,  навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;

Соціально –педагогічні:

- навчання ведення домашнього господарства (в'язання гачком та спицями, навчання традиційним рецептам української кухні та кухні народів світу);

  • розвиток різнобічних інтересів (вивчення історії та традицій рідного краю, розвиток літературно-мистецьких знань);
  • естетичне виховання (естетична виразність у навчальній, виробничій, побутовій діяльності, виявлення естетичної культури у взаєминах із людьми);
  • проведення бесід, лекцій, зустрічей (проведення зустрічей із талановитими людьми рідного краю – поетами, народними майстринями, лекції про релігійні свята та народні свята);
  • навчання  основ комп’ютерної грамотності;
  •  «Університет третього віку»:
  •   психологічні послуги  -  організація  надання  консультацій з питань психічного здоров'я  та  поліпшення  відносин  з  оточуючим соціальним середовищем,  психологічна корекція, надання методичних порад;

 -  інформаційні послуги -  надання  інформації,  необхідної  для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

  - автотранспортна послуга «соціальне таксі;

 -  спостереження за станом здоров’я, оздоровчі процедури, фізичне відновлення, лікувальна фізкультура.

  
 

Відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги

надає грошову та натуральну допомогу за рахунок залучення благодійних коштів та спонсорської допомоги, а також надає соціально –побутові послуги: перукаря, швачки, взуттьовика, послуги з прання, послуги робітника з дрібного ремонту будівель в т.ч. скошування трави, рубання та розпилювання дров, обпилювання дерев. У відділенні створений і діє пункт прокату технічних засобів реабілітації де безоплатно та на платній основі можна отримати в тимчасове користування: інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки.

          На безоплатній умові бажаючі можуть отримати натуральну допомогу у вигляді одягу та взуття, що було у користуванні.

В напрямку забезпечення поінформованості населення з питань діючого соціального законодавства (призначення всіх видів соціальної допомоги, отримання соціальних послуг), отримання безкоштовних юридичних консультацій працює «мобільний соціальний офіс»

Для більш широкого охоплення жителів району соціальними послугами впроваджено виїзний характер роботи мультидисциплінарних команд по обслуговуванню населення за місцем проживання. Виїзди мультидисциплінарних команд проводяться відповідно до складених та  затверджених графіків - виїздів спеціалістів в населені пункти району.

Наверх ↑