ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩЕБУЛАТЕЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАСУЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 - 2021 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

Схвалено

загальними зборами трудового колективу Вищебулатецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

21.12.2018 року протокол № 2

 

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом

працівників Вищебулатецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської області
на 2017 - 2021 роки

 

с. Вищий Булатець

2019

У зв’язку зі змінами у Положенні про преміювання працівників Вищебулатецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Додаток 2 викласти у наступній редакції:

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Вищебулатецької
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів
Засульської сільської ради
Полтавської області

 

1. Загальні положення

1.1.    Положення про преміювання розроблене на підставі статті 98 КЗпП України, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВП «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298» Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 року № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2001 № 557».

12.     Положення про преміювання передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов'язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, особистий внесок у підвищення рейтингу закладу освіти, показників його діяльності.

 1. Згідно з цим положенням здійснюється преміювання всіх працівників, які працюють у закладі освіти.
 2. Преміювання керівника закладу освіти, заступників керівника, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу здійснюється за результатами роботи закладу освіти з урахуванням індивідуальної оцінки якості праці.

1.5.Здійснює облік за використанням коштів для преміювання працівників бухгалтер ЗЗСО.

1.6. Положення діє з дати підписання Колективного договору чи змін до нього.

1.7. Фонд преміювання створюється за рахунок економії фонду заробітної плати.

1.8. Преміальний фонд може розподілятися на преміювання та матеріальну допомогу.

 

2. Основні показники для визначення преміювання

 1. Директора

- за своєчасну та якісну підготовку закладу до нового навчального року;

 • за організацію чіткої роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі;
 • за створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес;
 • за створення умов забезпечення охорони життя та здоров’я дітей;
 • за високу організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в закладі.
 1. Заступника директора з НВР
 • за чітку організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів;
 • за створення умов для виконання навчальних програм;
 • за належну організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок дітей;
 • за організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 1. Заступника директора з АГР
 • за якісне утримання закладу в належному санітарному стані;
 • за чітку організацію обліку та збереження матеріальних цінностей;
 • за ефективну організацію і контроль протипожежного стану закладу;
 • за належне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладі;
 • за якісне проведення капітальних та поточних ремонтів;
 • за утримання в бездоганному стані території, вентиляції, освітлення, водовідведення, теплового та електрогосподарства закладу.
 1. Педагога-організатора
 • за сприяння розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об’єднань та оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організацію їх колективно-творчої діяльності;
 • за створення в школі сприятливих умов, які дозволяють учням проявляти громадську і моральну позицію, реалізувати свої інтереси і потреби, цікаво і з користю для їх розвитку проводити вільний час;
 • за організацію ефективної роботи учнівського самоврядування;
 • за високу майстерність у організації та проведенні шкільних свят, семінарів, конкурсів, шоу-програм, виставок;
 • за чітке дотримання норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
 • за своєчасну та ефективну організацію змістовного відпочинку та оздоровлення учнів у канікулярний період.
 1. Педагогічних працівників
 • вчителі, вихованці яких посіли призові місця у IV (Всеукраїнському), ІІІ (обласному), II (районному) етапах учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • вчителі, вихованці яких посіли призові місця в І (районному), II (обласному та III (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
 • вчителі, керівники гуртків і тренери, вихованці яких посіли призові місця  обласних і Всеукраїнських етапах конкурсів і змагань, які проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • всі педагогічні працівники, які розробляли підручники, навчально-методичні посібники, засоби навчання, рекомендації, авторські навчальні програми для спецкурсів, факультативів тощо;
 • всі категорії педагогічних працівників за результативну організацій інноваційної педагогічної діяльності в навчальних закладах;
 • всі категорії педагогічних працівників за високий професіоналізм, великий особистий внесок у розвиток освітянської галузі району;
 • всі категорії працівників за бездоганне виконання службових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, професійну сумлінну працю, якість роботи;
 • всі категорії педагогічних працівників за ефективну позакласну роботу.
 • всі категорії педагогічних працівників за ефективне виконання обов’язків класного керівника;
 • всі категорії педагогічних працівників за досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до зростання рейтингу закладу освіти на районному та обласному рівні;
 • всі категорії педагогічних працівників за ініціативність у діяльності та результативність у роботі;
 • за ефективне виконання робіт, які не входять до посадових обов’язків працівника;
 • за ефективну підготовку випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.
 1. Практичного психолога, соціального педагога 
 • за ефективну організацію науково-методичної роботи та психологічної просвіти у закладі;
 • особисті трудові досягнення у професійній діяльності;
 • бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти;
 • вагомий особистий внесок у розвиток школи за підсумками навчального року;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • якісну профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів;
 • постійну співпрацю з органами охорони здоров'я, районними органами праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями - активне проведення особистих заходів та заходів з учнями: тематичних тижнів, відкритих уроків, майстер-класів, екскурсій, конференцій, виставок, олімпіад, конкурсів, акцій, семінарів, зустрічей, ігор, флеш-мобів, інших заходів;
 1. Інших працівників
 • за утримання закладу в належному санітарному стані;
 • за сумлінне виконання службових обов’язків;
 • добросовісне забезпечення функціонування об’єкту;
 • за ефективне виконання робіт, які не входять до службових обов’язків працівника.

Як правило, максимальний розмір одноразової премії не повинен перевищувати одного середньомісячного доходу працівника, окрім випадків значної кількості особливо високих досягнень педпрацівника та його учнів (вихованців) на всеукраїнському та обласному рівні (відповідно до розрахунків п.4.16)

 1. Порядок преміювання
  1. Претенденти на отримання морального та матеріального стимулювання визначаються комісією, яка створюється директорам школи. До складу комісії можуть входити представники від адміністрації закладу, профспілки, методичних об’єднань.
  2. Стимулювання відбувається за умови незаперечного виконання критеріїв, затверджених у положенні: рішення приймається не менше, ніж 2/3 голосів членів комісії.
  3. У разі, якщо працівники школи беруть участь в усуненні чи попередженні негативних наслідків надзвичайних природних умов (зокрема, прибирання снігу, прибирання території школи, здійснення ремонтних робіт тощо), якщо ця робота не віднесена до посадових обов'язків співробітників, вони можуть бути премійовані за рішенням директора школи.
  4. Протягом року не підлягають преміюванню працівники, з вини яких були допущені порушення навчальної, фінансової та господарської діяльності, а також працівники, які мають дисциплінарне стягнення.
  5. Розмір премії встановлюється особисто кожному працівникові в залежності від особистого внеску за кінцевий результат роботи закладу. Максимальний розмір одноразової премії, як правило, не повинен перевищувати одного середньомісячного доходу працівника.
  6. Наказ на надання морального та матеріального стимулювання видається директором школи та, як правило, погоджується з профспілковим комітетом.
  7. Преміювання за дійсним Положенням проводиться згідно штатного розпису працівників і тарифікації годин вчителів за рахунок та у межах фонду заробітної плати, передбаченого загальним та спеціальним фондом, відповідних цільових надходжень.
  8. Премія виплачується працівникам школи відповідно до їхнього особистого внеску в роботу навчального закладу.
  9. Розмір премії, як правило,  визначається спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету школи, оформляється відповідними протоколами засідань і наказами директора школи.
  10. Виплата всіх премій, грошових винагород, матеріальної допомоги та інших виплат, які згадані у даному Положенні, здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду школи згідно з наказом директора школи.
  11. Пропозиції щодо позбавлення премії або зменшення її розміру конкретному працівникові, як правило, подаються в доповідній записці заступника керівника.
  12. Розмір премії директора школи визначається наказом відділу освіти.
  13. Розмір премії заступника директора школи з навчально-виховної діяльності складає 85 % від розміру премії директора навчального закладу.
  14. Розмір премії педагога-організатора складає 75% від розміру премії директора навчального закладу.
  15. Увесь преміальний фонд розподіляється за досягнення у навчальній та виховній діяльності як 1:1 (50% / 50%.)
  16. Для визначення розміру премії враховується виконання основних показників, викладених у розділі 2.
  17. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат, з урахуванням особистого вкладу, здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом керівника
  18. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам враховуються наступні критерії:

№ з/п

Вид діяльності

Кількість балів

1

 

Своєчасність оформлення:

особові страви

класні журнали

журнали інструктажів з ОП та безпеки життєдіяльності

 0,5

0,5

0,5

2

 

 

 

Виконання річного плану роботи закладу:

· проведення відкритих заходів

· проведення відкритих уроків

· проведення предметних тижнів

1

1

1

 3

 

 

 

  

 

Участь у проведенні загальношкільних заходів:

· День села, День учителя, Свято 8 Березня тощо

· Батьківська конференція

· Свято для обдарованих

· Випускний вечір

· Інші

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

по 0,5

4

 

 

 

 

 

Журнали (класні, журнали додаткових індивідуальних занять, факультативів, гуртків тощо)

своєчасність заповнення сторінок

своєчасне виставлення оцінок

дотримання методичних рекомендацій щодо ведення сторінок журналів

своєчасна ліквідація недоліків

ігнорування виконання наказів про результати перевірки

0,5

0,5

0,5

0,5

-1

5

 

 

Зошити

систематичність перевірки

оцінювання видів робіт

0,5

0,5

6

 

 

Щоденники

виставлення оцінок вчителями – предметниками

 своєчасність перевірки щоденників класними керівниками та контроль за ліквідацією недоліків

0,5

0,5

 

7

 

 

 

 

Трудова дисципліна

добросовісне виконання обов’язків чергового вчителя

ефективне використання робочого часу під час канікул

порушення виконавчої дисципліни під час занять

(за кожне порушення)

неявка на уроки чи заняття гуртка без поважної причини  (за кожен урок чи заняття)

0,5

3

 

-1

 

-2

9

Виступи на засіданнях шкільних МО

0,5

10

Керівництво шкільними МО

4

11

Робота в пришкільному оздоровчому таборі

3

12

Проведення семінарів для учителів ОТГ

обласних

всеукраїнських

1

3

5

13

Впровадження прогресивних методик

1-5

14

Участь у проведенні шкільного моніторингу

1

15

Виконання громадських доручень (за кожне)

2-8

16

Участь у предметних комісіях та журі ОТГ, району, області

1

 1. З метою об'єктивної оцінки діяльності педагогів Вищебулатецької загальноосвітньої школи проводиться рейтинг педагогічних працівників за отриманими балами:

Змагання та конкурси ОТГ

I         місце - 4 бали;

II        місце - 3 бали;

III       місце - 2 бали;

IV      місце - 0,8 балів;

V        місце - 0,7 балів;

VI      місце - 0,6 балів;

VII     місце - 0,5 балів;

VIII    місце - 0,4 балів

ІХ і нижче - 0,1 бал.

Районні олімпіади, змагання, конкурси:

 1. місце - 5 балів;
 2. місце - 4 бали;
 3. місце - 3 бали;
 4. місце - 1 бал;
 5. місце - 0,9 балів;
 6. місце - 0,8 балів;
 7. місце - 0,7 балів;
 8. місце - 0,6 балів;

Участь - 0,2 бал.

 Міськрайонні олімпіади, змагання, конкурси:

І - місце - 6 балів;

ІІ - місце - 5 бали;

ІІІ - місце - 4 бали;

IV - місце - 1,5 бал;

V - місце - 1 бал;

VI місце - 0,9 балів;

VI - місце - 0,8 балів;

VII - місце - 0,7 балів;

VIII - участь - 0,3 бали.

Обласні олімпіади, змагання, конкурси:

 1. місце - 12 балів;
 2. місце - 10 балів;
 3. місце - 8 балів;
 4. місце - X місце - 4 бали;

Участь - 2 бали.

Всеукраїнські олімпіади, змагання. конкурси:

 1. місце - 30 балів;
 2. місце - 25 балів;
 3. місце - 20 балів;
 4. місце - X місце – 10 балів;

XІ місце і нижче – 6 балів.

Участь - 2 бали.

Організація екскурсій – 1 бал

ЗНО (за кожного учня): 200 балів – 5 балів

 199-190 балів – 4,5 бали

189-180 – 4 бали

179-170 – 3 бали

169-160 – 1 бал

Особиста робота працівника по ремонту кабінету чи класної кімнати, оформлення залу, фойє, коридорів тощо:

1-10 балів

Результати рейтингу дають можливість стимулювання діяльності вчителів.

Преміювання проводиться за підсумками рейтингу за календарний рік.

Примітка. Незначне порушення відповідних критеріїв оцінюється 0 балів, за не виконання знімається кількість балів відповідно до певного пункту.     

4. Порядок зниження розміру премії

4.1. Розмір премії зменшується за:

 • неналежне виконання посадових обов'язків;
 • порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
 • порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, педагогічної етики та інші порушення;
 • наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей.

4.2. Працівники, які отримали догану, перевищили свої повноваження, здійснили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані, неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший вчинок, який паплюжить ім’я педагогічного працівника, позбавляються премії повністю.

5. Порядок внесення змін до положення

 1. Це положення може бути змінене або доповнене наказом директора школи у випадку, коли розроблено нове положення, яке дозволяє більш ефективно вирішувати питання стимулювання учителів та працівників школи
 2. Фінансове становище установи не дозволяє повною мірою або частково реалізувати Положення
 3. Зміни та доповнення набирають чинності з дня підписання їх директором школи

6. Строки виплати премії

Виплата премії проводиться одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця.

 

 

 

Директор                  Вищебулатецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів

___________В.П.Плішенко

 

 

 

 

 

 

Голова  профспілкового  комітету Вищебулатецької ЗОШ І - ІІІ ступенів

_____________В.В. Звержинська

Наверх ↑