ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Колективного договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації на 2018-2022 роки

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                             

Схвалено загальними зборами

                                                                    трудового колективу 13.01.2020 року

                                                                                                          Протокол № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Колективного договору

між адміністрацією та первинною профспілковою організацією територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації на  2018-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лубни 2020 р.

 

 

Відповідно ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» та у зв’язку з своєчасною виплатою заробітної плати, внести зміни до Колективного договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації на 2018-2022 роки виклавши розділ IV Колективного договору та додаток 5  до нього в наступній редакції:

 

РОЗДІЛ IV.

 

ОПЛАТА    ПРАЦІ

 

 

 Оплата  праці  працівників проводиться на підставі штатного розпису  відповідно діючого законодавства і не може бути  нижчою за  мінімальну  заробітну  плату (Додаток 2, 3) .

 

Заробітна плата складається з посадових окладів, підвищення посадових окладів, надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі, надбавок водіям автотранспортних засобів за класність, премій та інших надбавок, доплат за: суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, за ненормований робочий день, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за використання у роботі дезінфікувальних засобів, за роботу в нічний час, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України з Міністерством охорони здоров’я України від 05.10.05 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (Додаток 5).

 

Працівникам можуть установлюватися надбавки в розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність та напруженість в роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу. Працівникам установи надбавки установлюються керівником, а керівнику та його заступникам органом вищого рівня, у межах фонду оплати праці.

 

Працівникам, які  виконують в тій самій установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою. Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

 

Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50% посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

 

Доплати за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт не встановлюються директору, його заступнику, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги вдома та їх заступників.

Здійснювати індексацію заробітної плати працівників згідно з «Порядком проведення індексації грошових доходів населення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року №1078.

 

 

Адміністрація   зобов’язується:

 

4.1.  Ознайомлювати  кожного  працівника,  що  вперше  приймається на роботу з умовами праці та оплати, Правилами внутрішнього  трудового  розпорядку,   колективним  договором,  роз’яснювати  права та  обов’язки за посадою. 

Знайомити  під  розпис  з  наказом  про  прийом  на  роботу  та  з  записами  в  трудовій  книжці,  в  особистій  картці  ф. Т-2.

 

4.2. Регулярно виплачувати  заробітну  плату два  рази  на  місяць в  терміни:

       за  першу  частину  -   20  числа  поточного  місяця;

 

       за  другу   частину  -   05  числа  наступного  місяця.

 

У випадку якщо день виплати заробітної плати співпадає з вихідним днем – на передодні цього дня.

 

4.3. Забезпечувати безперешкодне ознайомлення працівників з розмірами  заробітноі  плати  та  утриманнями.

 

4.4. У випадках затримки виплати заробітної плати нараховувати   компенсацію згідно  постанови  КМУ  № 1427  від  20.12.97 р. «Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати».

 

4.5. Питання преміювання працівників територіального центру вирішуються  безпосередньо директором, преміювання директора та заступника директора проводиться за погодженням керівника вищого рівня згідно Положення про преміювання. (Додаток 4)

 

4.6. Забезпечувати рівні права та можливості жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та реалізації положень ратифікованої Україною Конвенції МОП № 100 «Про рівне винагородження чоловіків та жінок за працю рівної цінності».

 

 

Профком  зобов’язується:

 

4.7. Сприяти виконанню працівниками вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінному виконанню функціональних обов’язків та дотриманню трудової дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

До колективного договору

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

у Територіальному центрі соціального обслуговування

Лубенської райдержадміністрації

 

  1. Загальні положення 

        1.1. Це положення визначає систему оплати праці в Територіальному центрі соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації, її структуру, строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників установи.

1.2. Положення про оплату праці (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про оплату праці», спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України з Міністерством охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» інших законодавчих актів які стосуються оплати праці та Положення установи.

1.3. Джерелом коштів на оплату праці є кошти одержані з місцевого бюджету та кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг відповідно до чинного законодавства. 

1.4. Критеріями рівня оплати праці працівників установи є:

  • посадові оклади працівників, визначені на основі тарифної системи оплати праці відповідно до норм чинного законодавства і штатного розпису;
  • внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і результатів його роботи.

1.5. Підставою для нарахування заробітної плати працівникам Територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації  по підсумкам роботи за місяць є:

- штатний розпис;

- табель обліку робочого часу;

- накази про встановлення доплат та надбавок;

- накази щодо виплат інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

- листки непрацездатності;

- інші накази.

2. Системи оплати праці

       2.1. З урахуванням специфіки, змісту і напрямків господарської діяльності в установі застосовуються тарифна система оплати праці.

2.2. Тарифна сітка Територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації викладена у додатку 1 до цього Положення.

2.3. Директору Територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації встановлюються тарифні розряди за групами з оплати праці:

Група

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Тарифний розряд

18

17

16

15

14

 

2.4. Віднесення посади директора до груп з оплатою праці керівних працівників відбувається відповідно до додатку 2 «Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України з Міністерством охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», а саме:

Показник

Група з оплати праці

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Кількість осіб, що обслуговуються (чол.)

більше 1000

501-1000

301-500

151-300

до 150

 

2.5. Заступнику директора Територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації посадовий оклад встановлюється на 5% нижче від посадового окладу директора.

2.6. Головному бухгалтеру установи встановлюється посадовий оклад на 10% нижче від посадового окладу директора.

2.7. Завідувачам відділень тарифні розряди встановлюються у залежності від кількості осіб які обслуговуються по результатам року відповідно до «Звіту про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» за формою 12-соц , а саме:

Тарифний розряд

Кількість осіб, які обслуговуються

11

до 160

12

від 161 до 320

13

від 321 до 480

14

від 481 до 640

15

понад 640

 

          При визначенні кількості осіб, що обслуговуються відділеннями ураховується середньомісячна чисельність отримувачів послуг.

3. Структура заробітної плати

3.1. Заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, посадових обов’язків). Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та діяльності установи в цілому.

3.2. Фонд оплати праці Територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата включає посадові оклади та підвищення посадових окладів  у зв’язку із шкідливими і важкими умовами праці, встановлені працівникам відповідно до штатного розпису.

Додаткова заробітна плата включає:

а) надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати:

Працівникам, які  виконують в тій самій установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою. Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50% посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

Доплати за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт не встановлюються директору, його заступнику, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги вдома та їх заступників.

          Працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки). Зазначена доплата установлюється до посадового окладу з урахуванням підвищення.

Робітникам зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12% посадового окладу (тарифної ставки). Зазначена доплата установлюється до посадового окладу з урахуванням підвищення.

Працівникам можуть установлюватися надбавки в розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність та напруженість в роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу. Працівникам установи надбавки установлюються керівником, а керівнику та його заступникам органом вищого рівня, у межах фонду оплати праці.

Надбавки за високі досягнення у праці та доплати за складність та напруженість в роботі, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) скасовуються або зменшуються у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни за рішенням директора установи.

          Водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність до тарифної ставки в розмірах:

          - водіям ІІ класу – 10 відсотків;

          - водіям І класу  - 25 відсотків.

 

Надбавка за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення обчислюється щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень працівника без урахування інших надбавок і доплат, залежно від стажу роботи в наступних розмірах:

Стаж роботи

Розмір  щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків

понад 3 роки

10

понад 10 років

20

понад 20 років

30

 

Надбавка за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я обчислюється щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень працівника без урахування інших надбавок і доплат, залежно від стажу роботи в наступних розмірах:

Стаж роботи

Розмір  щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків

понад 3 роки

10

понад 10 років

20

понад 20 років

30

 

Встановлення вищевказаних надбавок за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи в якому виникло таке право.

 б) премії та винагороди, що мають систематичний характер і пов’язані з виконанням виробничих завдань (посадових обов’язків) – за окремим положенням (додаток 3 до Колективного договору);

в) матеріальна допомога на оздоровлення, надається працівникам в розмірі посадового окладу один раз на рік при наданні щорічної відпустки;

г) оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні – у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством;

д) оплата за невідпрацьований час:

- оплата щорічних (основної та додаткових) відпусток, оплата або суми грошових компенсацій у разі невикористання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей;

- оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток;

- суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

3.3. Заохочувальні і компенсаційні виплати, які мають одноразовий характер та які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми: 

а) премії:

- премії по підсумках роботи за поточний місяць, а саме: забезпечення виконання планових показників діяльності установи, добросовісне відношення та якісне виконання службових обов’язків, підвищення якості праці, дотримання трудової та виробничої дисципліни, ініціативність у роботі, терміновість виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань, раціональне та бережливе використання виробничих ресурсів;

- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань – у розмірі до одного посадового окладу;

- одноразові премії до ювілейних та пам'ятних дат, у розмірі до одного посадового окладу;

3.4. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі:

- вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії за рахунок коштів Первинної профспілкової організації територіального центру соціального обслуговування;

- відшкодування вартості витрат на проїзд приміським транспортом загального користування соціальним робітникам та фахівцям із соціальної роботи за рахунок коштів установи.

3.5. При укладанні з працівником трудового договору до його відому доводяться розміри, порядок і терміни виплати заробітної плати.

3.6. Про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці в бік їх погіршення, у випадках скорочення штату Територіальний центр соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації повідомляє працівників на пізніше ніж за два місяці.

3.7. За виконану працівником місячну норму праці виплачується гарантований розмір заробітної плати на рівні не нижче встановленої законодавством мінімальної заробітної плати.

3.8. У разі укладання трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми праці заробітна плата (у тому числі мінімальна) виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

3.9. У разі втрати тимчасової працездатності працівниками, відповідно до чинного законодавства,  установою проводиться оплата перших 5 календарних днів з розрахунку середньоденного заробітку за попередні 12 місяців.

3.10. Кожен працівник Територіального центру соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації щомісяця в бухгалтерії отримує інформацію щодо нарахованої та виплаченої йому заробітної плати.

 

4. Перегляд та індексація розміру заробітної плати

          4.1. Розмір заробітної плати (посадові оклади) переглядаються, у відповідності до змін у чинному законодавстві.

4.2. Здійснювати індексацію заробітної плати працівників згідно з «Порядком проведення індексації грошових доходів населення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року №1078.

5. Строки і періодичність виплат заробітної плати

5.1. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені даним Положенням, двічі на місяць:

- 20 числа поточного місяця – виплачується заробітна плата за першу частину місяця з 1 по 20 число;

- 05 числа наступного місяця – виплачується заробітна плата за другу частину місяця.

5.2. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

5.3. У разі затримки виплати заробітної плати на один і більше місяців, працівникам проводиться нарахування та виплата компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

5.4. За бажанням працівників установа може здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Установою забезпечується виплата заробітної плати у першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

6. Обмеження розміру утримань із заробітної плати

Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках, передбачених чинним законодавством. 

7. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці

Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством про трудові спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Колективного договору та додатку до нього підписали

 

   Від   адміністрації:                                Від  трудового  колективу:

   Директор територіального центру       Голова первинної профспілкової

   соціального обслуговування                організації Територіального центру

   Лубенської райдержадміністрації       соціального обслуговування

                                                                   Лубенської райдержадміністрації

   ________________Н.ХОМКІНА          _______________Л. КОВАЛЕНКО    

   «13» січня 2020 року                           «13» січня 2020 року

 

 

 

Наверх ↑