ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Колективного договору між адміністрацією відділу культури і туризму Лубенської районної державної адміністрації і профспілковими комітетами закладів культури клубного типу, районної централізованої системи 2017-2021рр.

Версія для друкуВерсія для друку

 

                                                    Обговорений і прийнятий

                                           на загальних зборах

                                            трудового колективу

                                                                                                    

                                                                         21 жовтня  2019 р. № 5

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Колективного договору між адміністрацією відділу культури

і туризму Лубенської районної державної адміністрації

і профспілковими комітетами закладів культури клубного типу,

районної централізованої системи

2017-2021рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Лубни

2019 рік

         Відділ культури і туризму Лубенської районної державної адміністрації, який діє на підставі Положення (далі – Відділ), з однієї сторони, і профспілкові комітети закладів культури клубного типу, районної централізованої бібліотечної системи, в особі голів профспілкових комітетів закладів культури клубного типу В.І.Любича та районної централізованої бібліотечної системи Н.І.Мусієнко (далі – Профспілкові комітети), які діють на підставі чинного законодавства, з другої сторони, домовилися внести такі зміни та доповнення до Колективного договору між Відділом та Профспілковим комітетом на 2017-2021рр.:

 

Додаток 2 «Положення про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії» пункт 3 Порядок оплати праці викласти у наступній редакції:

         Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України, Колективним договором і цим Положенням у межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

         Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір .

          У разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати відділ культури повиннен відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

          Працівники відділу, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.1021 КЗпП України).

Працівникам відділу, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) чи обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (ч.1 ст.105 КЗпП України).

Заробітна плата виплачується працівникам відділу регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні .

Заробітна плата працівникам відділу за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч.3 ст.115 КЗпП України).

Підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам за підсумками роботи за місяць є:

 Штатний розклад відділу;

 Табель обліку робочого часу;

 Наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

 

Перегляд  та індексація розміру заробітної плати

 Зміни в оплаті та перегляд заробітної плати за умов змін розміру мінімальної заробітної плати, встановленої державою, переглядати її розмір в межах бюджетних асигнувань.

Індексація заробітної плати  проводиться згідно чинного законодавства у зв’язку з ростом індексу споживчих цін.

 

Матеріальна допомога

Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам закладів культури клубного типу, централізованої бібліотечної системи, музею,  централізованої бухгалтерії під час щорічної основної відпустки в розмірі  посадового окладу (ставки  заробітної плати) згідно наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами.

Державним службовця м під час щорічної основної відпустки виплачується грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно Закону України від 10.12.15 р. № 889-VIII «Про державну службу».

Одноразова матеріальну допомога для вирішення соціально побутових питань надається працівникам закладів культури клубного типу, централізованої бібліотечної системи, музею,  централізованої бухгалтерії в розмірі посадового окладу (ставки  заробітної плати) (Постанова Кабінету Міністрів від 09.12.2015 року № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; (зі змінами та доповненнями) в межах реальної економії фонду оплати праці, визначеної згідно законодавства.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається  державним  службовцям один раз на рік у розмірі їх середньомісячної заробітної плати та у межах затвердженого фонду оплати праці згідно Постанови КМУ від 08.08.2016 р.№ 500

 « Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

 

Матеріальна допомога надається в межах сум, що передбачені кошторисом на ці цілі і при фактичній наявності коштів у відділі.

 

Строки і періодичність виплат заробітної плати

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі та правилах внутрішнього трудового розпорядку, місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, а саме: за першу половину місяця   20 числа, за другу половину місяця  – 05 числа наступного місяця.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

За бажанням працівників відділ може здійснювати виплату заробітної плати через установи банків  відповідно до чинного законодавства.

 

Обмеження розміру утримань із заробітної плати

 Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

 Відповідальність

Керівник відділу несе відповідальність за:

- забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства України, Колективного договору та цього Положення;

- своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування заробітної плати (штатний розклад, накази).

Головний бухгалтер відділу несе відповідальність за:

- забезпечення своєчасного та правильного нарахування і виплати заробітної плати;

- забезпечення своєчасного надання працівнику інформації щодо його заробітної плати.

 

Вирішення трудових спорів з питань оплати праці

Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством про трудові спори.

 

 

 

 

 

 

 

Зміни і доповнення до договору підписали

 

від Відділу -                                           від Профспілкових комітетів -

Начальник відділу культури                       Голови профспілкових комітетів:

і туризму Лубенської РДА                          закладів культури клубного типу:

______________Л.В.Пазенко                     _____________________В.І.Любич

                                                                      21  жовтня 2019р.

21  жовтня 2019р.                                         Районної централізованої

                                          бібліотечної системи:

                                                                       ____________________Н.І.Мусієнко

                                                                           21   жовтня 2019р.

 

 

 

Наверх ↑