Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом працівників опорного закладу «Засульський ліцей Засульської сільської ради Полтавської області» на 2019-2024 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Схвалено

загальними зборами трудового колективу

ОЗ «Засульський ліцей»

07.10.2019 року протокол № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни та доповнення до

колективного договору

між адміністрацією і профспілковим комітетом

працівників опорного закладу «Засульський ліцей Засульської сільської ради Полтавської області»

на 2019-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Засулля

2019

 


У зв’язку зі змінами у Положенні про преміювання працівників ОЗ «Засульський ліцей» Додаток 3 викласти у наступній редакції:

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників опорного закладу «Засульський ліцей Засульської сільської ради Полтавської області»»

 

1. Загальні положення:

1.1. Положення про преміювання працівників  ОЗ »Засульський ліцей»(далі – опорний заклад)  розроблено відповідно до положень Кодексу законів України про працю, Закону про оплату праці, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 року за № 1130/114110. З метою стимулювання сумлінної праці працівників та визначає порядок і розміри виплати їм премій за підсумками роботи

1.2. Положення спрямоване на піднесення матеріальної зацікавленості  працюючих у покращенні якості виконання посадових обов’язків, функцій та завдань.

1.3. Це Положення поширюється на всіх працівників опорного закладу.

1.4. Дійсне Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного договору за згодою профспілкового комітету.

 

2. Порядок визначення фонду преміювання

           2.1. Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду заробітної плати.

           2.2. Преміювання здійснюється відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи.

            2.3.Премії, що виплачуються одному працівнику,максимальними розмірами не обмежуються.

 

3. Порядок преміювання

3.1.  Преміювання може здійснюватись за результатами праці за місяць, квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних дат.

3.2. Преміювання директора опорного закладу здійснюється за наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської ради Полтавської області.

3.3.  Преміювання інших працівників опорного закладу здійснюється за наказом директора опорного закладу  за погодженням з профспілковим комітетом.

 

4. Показники визначення розміру виплати одноразової премії

 

4.1.  Одноразова грошова премія виплачується педагогічному працівнику за успіхи в олімпіадах, конкурсах, змаганнях у розмірі:

4.1.1. за підготовку призера обласного рівня – до 1 посадового окладу;

4.1.2. за підготовку переможця обласного рівня –  1 посадовий оклад;

4.1.3. за підготовку призера Всеукраїнського рівня – до 1,5 посадового окладу;

4.1.4. за підготовку переможця Всеукраїнського рівня – до 2 посадових окладів;

4.1.5. за підготовку учнів, які отримали 200 балів під час зовнішнього незалежного оцінювання – до 1 посадового окладу;

4.1.6. за перемогу в обласному конкурсі «Учитель року» - до 2 посадових окладів.

 

5. Показники визначення виплати премії

5.1.  При визначенні премії директору опорного закладу враховується:

 • своєчасна та якісна підготовка навчального закладу до нового навчального року;
 • організація чіткої роботи працівників закладу, створення сприятливого мікроклімату в педагогічному колективі;
 • систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • створення належних умов щодо забезпечення охорони життя та здоров’я учнів та вихованців;
 • організація та проведення освітнього процесу в закладі на високому рівні;
  1. При визначенні премії заступникам директора опорного закладу з навчально-виховної роботи враховується:
 • організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів;
 • створення належних умов щодо виконання навчальних програм;
 • якісний та дієвий контроль за освітнім процесом, якістю знань, умінь, навичок учнів;
 • чітку організацію роботи і здійснення контролю щодо забезпечення охорони праці і здоров’я учасників освітнього процесу.
  1. При визначенні премії педагогу-організатору опорного закладу враховується:
 • організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності класних керівників;
 • створення належних умов щодо виконання проектів виховної роботи на рівні класу та школи;
 • виконання функцій системного адміністратора в ДПК «Універсал» і «Персонал»;
 • створення належних умов для розвитку партнерських стосунків між школою і батьками, дитячого самоврядування.
  1. При визначенні премії заступнику директора опорного закладу з адміністративно-господарської роботи враховується:
 • якісна організація роботи щодо утримання приміщень навчального закладу у належному санітарно-гігієнічному стані;
 • чітка організація роботи щодо організації обліку та збереження матеріальних цінностей;
 • здійснена на високому рівні робота щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року;
 • належна організація та систематичний контроль протипожежного стану навчального закладу.
  1. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам,соціально-психологічній службі враховуються наступні критерії:

№ з/п

 

Вид діяльності

 

Кількість балів

Загальна кількість балів

Місце

1

Своєчасність оформлення:

 

 

 

 

· Особові страви

1

 

 

 

· класні журнали

1

 

 

 

· журнали інструктажів з техніки безпеки

1

 

 

2

Виконання річного плану роботи опорного закладу:

 

 

 

 

· проведення, допомога в проведенні масових заходів

0.5-1

 

 

 

· проведення відкритих уроків

1

 

 

 

· проведення предметних тижнів

1

 

 

 3

Участь у загальномасових заходах:

1

 

 

 

· День села

0,2

 

 

 

· День учителя

0,2

 

 

 

· Батьківська конференція

0,2

 

 

 

· День утворення громади

0,2

 

 

 

· Свято 8 Березня

0,2

 

 

 

· День пам’яті Чорнобиля

0,2

 

 

 

· День пам’яті

0,2

 

 

 

· День гімназиста

0,2

 

 

 

· Випускний вечір

0,2

 

 

 

· Інші

0,2

 

 

4

Виконавча дисципліна

 

 

 

 

· відвідування нарад ( за кожне засідання)

0,2

 

 

 

· відвідування засідань педагогічних рад ( за кожне засідання)

0,2-1

 

 

 

· участь у семінарах ( за кожне засідання)

0,2-1

 

 

 

· участь у роботі наукового товариства «Перлина»

0,2

 

 

5

Шкільна документація

 

 

 

 

· календарне планування :

 

 

 

 

               власна розробка

2

 

 

 

               друкована основа

1

 

 

 

               використання планів з попереднього року

0,5

 

 

6

Журнали ( класні, журнали додаткових індивідуальних занять та факультативів)

 

 

 

 

· своєчасність заповнення сторінок вчителями – предметниками

1

 

 

 

· своєчасне виставлення оцінок

1

 

 

 

· наповнюваність оцінками

1

 

 

 

· охайність

1

 

 

 

· дотримання методичних рекомендацій щодо ведення сторінок журналів

1

 

 

 

· своєчасна ліквідація недоліків

1

 

 

 

· ігнорування виконання наказів про результати перевірки

-1

 

 

7

Зошити

 

 

 

 

· систематичність перевірки

1

 

 

 

· оцінювання видів робіт

1

 

 

8

Щоденники

 

 

 

 

· виставлення оцінок вчителями – предметниками

1

 

 

 

· своєчасність перевірки щоденників класними керівниками та контроль за ліквідацією недоліків

 

 

1

 

 

9

Трудова дисципліна

 

 

 

 

· Добросовісне виконання обов’язків чергового вчителя

1

 

 

 

· ведення обліку робочого часу під час канікул

1

 

 

 

· порушення виконавчої дисципліни під час занять

( за кожне порушення)

-1

 

 

 

· неявка на уроки без поважної причини

( за кожен день)

-2

 

 

10

Результативність роботи

 

 

 

 

Переможець районного етапу олімпіад, конкурсів, змагань МАН

3

 

 

 

Призер районного етапу олімпіад, конкурсів, змагань, МАН

2

 

 

 

Результативність роботи вчителів за підсумками ЗНО (180-199 б) (за 1 учня)

1

 

 

 

Участь у проведенні шкільного моніторингу

1

 

 

11

Виконання громадських доручень

1-2

 

 

Примітка. Незначне порушення відповідних критеріїв оцінюється 0 балів., за не виконання - знімається кількість балів відповідно до певного пункту.                                      

Сума преміювання визначається як відсоток від посадового окладу                                         

 

Високий рівень                                           

               1м – 100%                                       

               2-3 м – 90%                                    

               4-5 м – 80%       

Достатній рівень

Середній рівень                                                          21-25 м – 40%                                               26-30 м – 30%                                                   31 м і нижче – 25%        

 

6-10 м – 70%    

11-15 м – 60%                                

16-20 м  - 50%

 

 1. При визначенні розміру премії окремих працівників опорного закладу враховується:
 • сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків;
 • дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці;
 • ініціативність у діяльності та результативність.
  1. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється відповідно до особистого внеску.
  2. Працівникам, які звільнилися з роботи в період, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються.

 

 1. Причини повного або часткового позбавлення премії

6.1.   Розмір премії зменшується за:

 • неналежне виконання посадових обов’язків;
 • порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
 • порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, педагогічної етики та інші порушення;
 • наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей;
  1. Працівники, які отримали догану, перевищили свої повноваження, здійснили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані, неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший вчинок, який суперечить нормативним актам, які регламентують роботу установи, позбавляються премії повністю.

 

 

Наверх ↑